logo itpoint.cz

Soud rozhodl - reklama Českého Telecomu opět klamala zákazníky

Společnost Tele2 minulý týden obdržela rozhodnutí Městského soudu v Praze, který 11. října 2004 vyhověl návrhu Tele2 na vydání předběžného opatření vůči Českému Telecomu. Městský soud jím ukládá Českému Telecomu zdržet se zveřejňování srovnávací reklamy, v níž propaguje programy "Telefon 120" a "Home Standard".

Společnost Tele2 minulý týden obdržela rozhodnutí Městského soudu v Praze, který 11. října 2004 vyhověl návrhu Tele2 na vydání předběžného opatření vůči Českému Telecomu. Městský soud jím ukládá Českému Telecomu zdržet se zveřejňování srovnávací reklamy, v níž propaguje programy "Telefon 120" a "Home Standard".

Zmíněná klamavá reklama spočívá v porovnávání ceny 398,65 Kč za uskutečnění telefonních hovorů v rozsahu 120 minut ve struktuře 30 minut místního volání ve špičce, 30 minut místního volání mimo špičku, 30 minut dálkového volání ve špičce a 30 minut dálkového volání mimo špičku prostřednictvím programu žalovaného "Telefon 120" a ceny 482,26 Kč za uskutečnění hovorů ve stejném rozsahu a struktuře prostřednictvím programu žalovaného "Home Standard" a služeb žalobce a uvádějí úspory při využívání služeb žalovaného v rozsahu 83,61 Kč.

Soud potvrdil názor žalující strany - alternativního operátora Tele2 - a dospěl k závěru, že zveřejňovaná reklama je v rozporu s § 50a odst. 2 písmena a) a § 45 Obchodního zákoníku, protože předpokládá iracionální chování zákazníka alternativního operátora. Proto soud shledal, že jde o reklamu klamavou.

"Soud svým rozhodnutím uznal potřebu prozatímní úpravy poměrů, které v současnosti vedou k újmě společnosti Tele2," řekl marketingový ředitel Tele2 Lukáš Kubín. "Klamavé reklamy Českého Telecomu evidentně trvale poškozují dobré jméno Tele2 jako jednoho z nejlevnějších alternativních operátorů."

Tele2


§ 45 Klamavá reklama

  1. Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.
  2. Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem.
  3. Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.

§ 50 Zlehčování

  1. Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu.
  2. Zlehčováním je i uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o poměrech, výrobcích či výkonech jiného soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu. Nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel takovému jednání okolnostmi donucen (oprávněná obrana).

Celý Obchodní zákoník naleznete např. ZDE

telefonie.cz

Článek ze dne 20. října 2004 - středa