logo itpoint.cz

Společné prohlášení oborvých sdružení ICT - PODPORA VYSOKORYCHLOSTNÍHO PŘÍSTUPU K INTERNETU

Asociace zaslaly senátorům "Společné prohlášení", ve kterém upozorňují na možnost učinit jednoduchý, administrativně a finančně nenáročný krok. Společný pozměňovací návrh počítá v případě domácností "s rychlým internetem" s možností odpočtu ze základu daně z příjmů, reálně o "snížení měsíční ceny" za vysokorychlostní internet přibližně o 150,- Kč. Navržená daňová úleva má díky dodatečnému výběru DPH a daně ze zisku telekomunikačních firem neutrální resp. dokonce kladný dopad na státní rozpočet.

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK), Česká asociace telekomunikací (ČAT), Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí (APKT) a Sdružení pro informační společnost (SPIS) se dohodly na společné podpoře návrhu, jehož přijetí v novele zákona o dani z příjmů, projednávané v Senátu, významně a především okamžitě podpoří rozvoj informační společnosti v ČR.

Asociace zaslaly senátorům "Společné prohlášení", ve kterém upozorňují na možnost učinit jednoduchý, administrativně a finančně nenáročný krok. Společný pozměňovací návrh počítá v případě domácností "s rychlým internetem" s možností odpočtu ze základu daně z příjmů, reálně o "snížení měsíční ceny" za vysokorychlostní internet přibližně o 150,- Kč. Navržená daňová úleva má díky dodatečnému výběru DPH a daně ze zisku telekomunikačních firem neutrální resp. dokonce kladný dopad na státní rozpočet.

Česká republika se nyní nalézá na křižovatce, kde se rozhoduje o tom, zda využije své zatím dobré pozice mezi zeměmi střední a východní Evropy (ČR patří z hlediska rozvoje ICT k pokročilejším zemím, ve většině ukazatelů zaujímá druhé až čtvrté místo), nebo zda naše země zpochybní nástup moderních technologií a současnou stagnaci trhu prohloubí do hospodářské recese.

Bez konkrétní vládní podpory nemůže již nyní ke zlepšení celorepublikových trendů dojít. Důkazem jsou zkušenosti z původních zemí EU ("15") i z okolních, nově přistoupivších zemí EU, jejichž vlády do praxe prosadily zajímavá a konkrétní opatření. Cenová citlivost hraje v případě rychlého internetu velkou roli a snížení měsíční ceny za vysokorychlostní připojení výrazně zvyšuje zájem o tuto službu.

Asociace oslovily senátory ČR s vírou, že u nich najdou podporu společného návrhu týkajícího se rozvoje ICT a konkrétně vysokorychlostního přístupu k internetu.

Návrh asociací byl v Hospodářském výboru Senátu Parlamentu ČR projednáván již tuto středu 24. listopadu 2004.

Společné prohlášení podepsali :

APVTS

Článek ze dne 26. listopadu 2004 - pátek