logo itpoint.cz

Společnost Telenor Networks získala od ČTÚ licenci na provoz bezdrátových sítí v Praze

Z rozhodnutí ČTÚ také vyplývá, že společnost Telenor Networks nejlépe splnila stanovená kritéria ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území Praha.

Český telekomunikační úřad přidělil 7. dubna 2004 společnosti Telenor Networks licenci na provoz fixních bezdrátových sítí v pásmu 28 Ghz.

Z rozhodnutí ČTÚ také vyplývá, že společnost Telenor Networks nejlépe splnila stanovená kritéria ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území Praha.

Bezdrátové fixní sítě FWA v pásmu 28 GHz umožní společnosti Telenor Networks poskytovat širokopásmové služby, zejména vysokorychlostní přístup na internet, datové přenosy i hlasové služby, koncovým zákazníkům nezávisle na síti Českého Telecomu. Síť v tomto pásmu bude Telenor Networks používat zejména pro tzv. backhauling služeb založených na technologii xDSL s využitím zprístupnění místních smyček.

Telenor

Článek ze dne 14. dubna 2004 - středa