logo itpoint.cz

Společnosti Microsoft a Sun Microsystems ukončily vleklý spor a uzavřely dohodu o spolupráci

Dohoda uzavřená na dobu deseti let představuje nový rámec pro spolupráci v oblasti informačních technologií. Zákazníkům přinese snížení nákladů a náročnosti používaných řešení. Součástí dohody je také závazek společnosti Microsoft uhradit společnosti Sun 700 miliónů dolarů jako odškodné v případu sporu týkajícího se antimonopolního zákona a dalších 900 miliónů jako odškodné v případu týkajícího se patentů.

Dohoda uzavřená na dobu deseti let představuje nový rámec pro spolupráci v oblasti informačních technologií. Zákazníkům přinese snížení nákladů a náročnosti používaných řešení.

Společnosti Microsoft Corporation a Sun Microsystems Inc. oznámily uzavření rozsáhlé dohody, která zajistí lepší spolupráci jejich produktů. Dohoda současně ukončí vleklé soudní spory, které tyto dvě společnosti v této otázce vedly. Obě společnosti rovněž uzavřely dohodu o patentech a dalších otázkách.

"Tato dohoda zahajuje novou etapu vzájemných vztahů společností Sun a Microsoft. Jedná se o význačný krok kupředu, který umožňuje spolupráci při zachování možnosti volby ze strany zákazníka," prohlásil Scott McNealy, výkonný ředitel Sun Microsystems, Inc. "Dohoda přinese značný prospěch jak zákazníkům společnosti Sun, tak zákazníkům společnosti Microsoft. Podnítí vývoj nových produktů a rozšíří možnosti výběru pro ty zákazníky, kteří potřebují využívat servery od více výrobců v rámci jedné sítě a vyžadují bezproblémový chod i ve smíšeném prostředí. Velice se na tuto novou příležitost těšíme – podařilo se nám vytvořit model budoucí spolupráce mezi společnostmi Sun a Microsoft."

"Naše společnosti si budou i nadále tvrdě konkurovat, avšak tato dohoda otevře cestu nové formě spolupráce, která přinese celou řadu výhod jak zákazníkům společnosti Sun, tak zákazníkům společnosti Microsoft," uvedl Steve Ballmer, výkonný ředitel společnosti Microsoft. "Smlouva mimo jiné deklaruje, že špičkový výzkum a vývoj a ochrana intelektuálního vlastnictví jsou základem úspěšného rozvoje našeho odvětví. Jedná se o významný vstřícný krok jak společnosti Sun, tak společnosti Microsoft. Ti, kdo z tohoto kroku budou ve skutečnosti profitovat, jsou zákazníci obou společností a vývojáři, kteří vyvíjejí nové aplikace pro obě platformy."

Součástí dohody je také závazek společnosti Microsoft uhradit společnosti Sun 700 miliónů dolarů jako odškodné v případu sporu týkajícího se antimonopolního zákona a dalších 900 miliónů jako odškodné v případu týkajícího se patentů. Sun a Microsoft se dále dohodly na vzájemné platbě poplatků za využívání technologií druhé strany. Microsoft v tomto případě vyplatí společnosti Sun 350 miliónů dolarů jako zálohu. Sun bude platit tehdy, když bude technologie společnosti Microsoft použita na serverech Sun.

Podepsaná dohoda obsahuje následující body :

Microsoft

Článek ze dne 7. dubna 2004 - středa