logo itpoint.cz

Spotřebitelům pomůže Rada

Získat nezávislé vyjádření, které může vést až k mimosoudnímu řešení sporu v oblasti mobilního marketingu a služeb, by měla spotřebitelům nyní nově umožnit specializovaná Rada pro stížnosti. Ustavilo ji Sdružení obrany spotřebitelů ČR ve spolupráci s Asociací mobilního marketingu.

Získat nezávislé vyjádření, které může vést až k mimosoudnímu řešení sporu v oblasti mobilního marketingu a služeb, by měla spotřebitelům nyní nově umožnit specializovaná Rada pro stížnosti. Ustavilo ji Sdružení obrany spotřebitelů ČR ve spolupráci s Asociací mobilního marketingu. Na poradny Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) se denně obrací spotřebitelé s problémy, které se týkají využívání mobilních telefonů. Přestože většina dotazů se stále týká problémů s vadami přístrojů, přibývá i dotazů ohledně poskytování telekomunikačních služeb jako takových. Proto SOS ve spolupráci s Asociací mobilního marketingu (AMM) ustavilo Radu pro stížnosti z této oblasti. Na Radu se může kdokoli zdarma obrátit s problémem, který se týká mobilního marketingu a služeb. Zejména se může problém týkat různých druhů marketingových soutěží prostřednictvím SMS zpráv, kterých nyní velmi přibývá. Může však jít třeba i o nevyžádanou komerční zprávu (tzv. spam).
"Nově ustavená Rada samozřejmě nevyřeší problém dotčeného spotřebitele mávnutím kouzelného proutku, poskytne mu ale odborné stanovisko k technické i právní stránce problému, a tím doufám napomůže mimosoudnímu řešení sporu," zdůraznil František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS. Obdobné Rady pro stížnosti chce SOS v zájmu mimosoudního řešení sporů ustavit i pro další komodity na trhu, pokud zájem o takovou formu spolupráce projeví asociace prodávajících či dodavatelů. "Asociace mobilního marketingu usiluje o zajištění vysoké profesionální úrovně v této oblasti. K tomu účelu byl vytvořen i speciální etický kodex pro firmy z oboru. Princip Rady pro stížnosti plně zapadá do této naší koncepce," sdělil předseda AMM Michal Zálešák.
Spotřebitelé mohou svůj podnět předat prostřednictvím internetové adresy www.mobil.spotrebitele.info nebo stránek Asociace na www.amm.cz , kde je interaktivní formulář přímo navede k vyplnění všech nezbytných údajů. Alternativně se lze obrátit písemně na adresu Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Rytířská 10, 110 00 Praha 1. Stížnost musí obsahovat informace o stěžovateli včetně kontaktních údajů, vůči komu je stížnost podávána, podrobný popis případu (kdy, komu a kde se co stalo) včetně všech dostupných důkazů a zdůvodnění stížnosti. Rada se ve svém rozhodování řídí svým statutem, který je zveřejněn na www.mobil.spotrebitele.info  Podle něj se Rada k přijatým stížnostem vyjadřuje obvykle nejpozději do jednoho měsíce.

tisková zpráva SOS a AMM

Článek ze dne 4. března 2004 - čtvrtek