logo itpoint.cz

Stanovisko ČTÚ dalšímu postupu Rady v oblasti digitálního vysílání

V návaznosti na popis dalšího postupu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v oblasti digitálního vysílání, vydává ČTÚ následující stanovisko ...

V návaznosti na popis dalšího postupu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v oblasti digitálního vysílání, vydává ČTÚ následující stanovisko :

Český telekomunikační úřad je samostatným správním úřadem pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací, který svá stanoviska prezentuje a zveřejňuje samostatně a z tohoto pohledu je nutno přistupovat i k informaci, že bude zcela akceptovat postup přijatý Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, jak je v materiálu uvedeno, protože s tímto postupem nebyl předem podrobně seznámen. V uvedeném případě zástupci Českého telekomunikačního úřadu a zástupci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání předem pouze diskutovali všechny možné varianty dalšího postupu v oblasti digitálního vysílání.

ČTÚ

Článek ze dne 15. června 2004 - úterý