logo itpoint.cz

Stanovisko ČTÚ k problematice využívání geografických čísel pro přístup k síti Internet

Způsob očíslování přístupu k jiným sítím a službám z veřejné telefonní sítě upravuje dokument Číslovací plán veřejných telefonních sítí, v jehož příloze "C" jsou stanovena čísla se SAC (Service Access Code) 971 a 976 pro přístup se zvláštním tarifem ...

Vzhledem k dotazům na možnost využití geografických čísel pro přístup k síti Internet, které byly v posledních dnech Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen "ČTÚ") adresovány v souvislosti s presentací nových cenových plánů a nadstavbových balíčků "Víkend" a "Volno" společností Český Telecom a. s., ČTÚ sděluje následující stanovisko.

Způsob očíslování přístupu k jiným sítím a službám z veřejné telefonní sítě upravuje dokument Číslovací plán veřejných telefonních sítí, zveřejněný v Telekomunikačním věstníku (dále jen "TV") v částce 9/2000, ve znění změny č. 1, zveřejněné v částce 7/2002 TV a změny č. 2 zveřejněné v částce 10/2003 TV (dále jen "Číslovací plán"). V příloze "C" Číslovacího plánu jsou pro přístup k síti Internet stanovena čísla se SAC (Service Access Code) 971 a 976 pro přístup se zvláštním tarifem.

Zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet je telekomunikační služba, jejichž poskytování podléhá registraci podle generální licence č. GL-28/S/2000. V případech, kdy je přístup k síti Internet předmětem poskytování telekomunikační služby s využitím veřejné telefonní sítě, musí být takový přístup nabízen ve smyslu uvedeného ustanovení Číslovacího plánu výhradně na číslech se SAC 971, případně 976. Jakékoliv jiné využití čísel k očíslování směrů, služeb a sítí, včetně použití čísel v rezervě, Číslovací plán ve svém článku 1, odst. 6 nepřipouští.

V případech, kdy jsou pro poskytování telekomunikační služby zprostředkování přístupu k síti Internet z veřejné telefonní sítě používána geografická čísla, lze podle § 97 odst. 1, písm. t) zákona o telekomunikacích, právnické osobě nebo fyzické osobě podnikající uložit pokutu až do výše 5 mil. korun. V případě fyzické osoby lze uložit podle ustanovení § 97 odst. 3 písm. g) pokutu až do výše 100 tis. korun a to té osobě, která pro poskytování takové služby poskytne jí provozovatelem telefonní sítě přidělené geografické číslo.

ČTÚ sděluje, že v rámci pracovní skupiny pro novelizaci Číslovacího plánu, která pod vedením ČTÚ zahájila práce v červnu t. r., dosud nikdo nenavrhl žádnou změnu přístupových kódů pro telekomunikační službu zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet.

ČTÚ

Článek ze dne 13. září 2004 - pondělí