logo itpoint.cz

Stanovisko I. Lukačoviče ke snahám o regulaci IP telefonie

Zakladatel portálu Seznam.cz, pan Ivo Lukačovič reaguje na výzvu Českého telekomunikačního úřadu, který vyzval odbornou veřejnost k zaslání připomínek k problematice regulace služeb poskytovaných přes internet. Jako představitel nejnavštěvovanějšího portálu českého internetu vyslovil s regulací IP telefonie zásadní nesouhlas !

Zakladatel portálu Seznam.cz, pan Ivo Lukačovič reaguje na výzvu Českého telekomunikačního úřadu, který vyzval odbornou veřejnost k zaslání připomínek k problematice regulace služeb poskytovaných přes internet.

Český telekomunikační úřad sdělil, že Evropská komise projednává problematiku regulace přístupu ke službám, které jsou poskytovány prostřednictvím telekomunikačních sítí, využívajících technologii na bázi internetového protokolu.

ČTÚ vyzval odbornou veřejnost k zaslání námětů a připomínek, které by přispěly k formulování názoru na potřebu a míru regulace zmíněných služeb. Pan Ivo Lukačovič, zakladatel a předseda představenstva společnosti Seznam.cz zaslal ČTÚ svoje stanovisko. Jako představitel nejnavštěvovanějšího portálu českého internetu vyslovil s regulací IP telefonie zásadní nesouhlas.

Ve svém dopise uvedl řadu důvodů, proč zmíněnou regulaci považuje za nesprávnou a škodlivou jak pro svobodné podnikání, tak i pro svobodné rozhodování občanů.

Stanovisko k připravované regulaci IP technologie

Vážení,

velice mne znepokojila zpráva "Stanovisko k zavádění technologie IP", kterou Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) vydal dne 26.11. 2004. Z této zprávy vyplývá, že vzhledem k projednávání daného tématu Evropskou komisí, zvažuje také ČTÚ možnost zavést regulaci služeb poskytovaných prostřednictvím telekomunikačních sítí a využívajících technologii na bázi internetového protokolu. Jinými slovy, ČTÚ uvažuje o zavedení regulace telefonování po Internetu (takzvané "IP telefonie").

Obávám se, že v konečném důsledku by se mohlo stát, že by nějaký regulační orgán nařizoval lidem, jaké programy mohou na svém k internetu připojeném počítači používat a jaké nikoliv. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že využiji výzvy ČTÚ a sdělím Vám své stanovisko k těmto úvahám a snahám, které já osobně považuji za nešťastné.

Uvádím několik hlavních argumentů, proč se domnívám, že regulace Internetové telefonie je naprosto v rozporu s účelem kvůli kterému ČTÚ či ostatní regulační orgány existují.

Závěr

Argumentů, proč Internetovou telefonii neregulovat, bych našel daleko více. Domnívám se však, že uvedené důvody, které považuji za hlavní a zásadní, jsou již samy o sobě dostatečným argumentem proti snahám o regulaci Internetové telefonie.

Jako člen odborné veřejnosti, reaguji na výzvu ČTÚ k zaslání námětů a připomínek k regulaci Internetové telefonie. Z důvodu výše uvedených argumentů doporučuji nezasahovat či neregulovat provoz nebo telefonování po Internetu žádným způsobem.

Pevně věřím, že v případě Internetové telefonie zvítězí rozum a miliony uživatelů v Evropě budou moci komunikovat po Internetu i nadále tak, jak jsou až doposud zvyklé.

Ivo Lukačovič 
Zakladatel a předseda představenstva portálu Seznam.cz

Článek ze dne 9. prosince 2004 - čtvrtek