logo itpoint.cz

Stanovisko MI k výplatám poštovních poukázek neoprávněným osobám

Na Ministerstvo informatiky, které je podle zákona o poštovních službách pověřeno dohledem nad způsobem, jakým Česká pošta zajišťuje základní služby, se v poslední době opakovaně obracejí zákazníci České pošty s upozorněním na případy výplaty poštovních poukázek neoprávněným osobám.

Na Ministerstvo informatiky, které je podle zákona o poštovních službách pověřeno dohledem nad způsobem, jakým Česká pošta zajišťuje základní služby, se v poslední době opakovaně obracejí zákazníci České pošty s upozorněním na případy výplaty poštovních poukázek neoprávněným osobám. Ve všech těchto případech se přitom v průběhu reklamačního řízení zjistí, že peníze byly adresátovi vyplaceny pouze domněle – číslo občanského průkazu ani podpis adresátovi neodpovídají. Jeden z obdobných případů byl zmíněn i v pořadu televize Nova „Občanské judo“ dne 3. 6. 2004.

Ministerstvo informatiky požádalo Českou poštu o prošetření všech těchto případů a poskytnutí závazného stanoviska. Zároveň zdůraznilo, že tvrzení některých zaměstnanců České pošty, podle kterého není pošta zodpovědná za podobná pochybení, je v rozporu se skutečností. Česká pošta by za výplatu poukázky neoprávněné osobě nenesla odpovědnost pouze tehdy, pokud by bylo policejním vyšetřováním jednoznačně potvrzeno, že k výplatě došlo po předložení falešného občanského průkazu a že padělek byl natolik dokonalý, že Česká pošta nemohla jeho zneužití ani při řádné péči zabránit.

Ze zákona o poštovních službách vyplývá, že odesílatel má právo na vrácení poukázané částky, pokud tato částka nebyla vyplacena příjemci. V případech, na které si zákazníci České pošty stěžují, přitom částka nebyla vyplacena adresátovi ani jinému příjemci ve smyslu zákona o poštovních službách; částka byla vyplacena neznámé osobě. Za jakých okolností došlo k tomu, že částka nebyla dodána, přitom nehraje z hlediska zákona roli. Zjištění bližších okolností má význam pouze pro samotnou Českou poštu – bude-li znám pachatel, má možnost vyžadovat od něj úhradu vzniklé škody.

Odesílatel má vždy právo na vrácení částky, současně nic nebrání tomu, aby Česká pošta peníze dodatečně vyplatila adresátovi. Pokud Česká pošta poukázanou částku odesílateli ani adresátovi nevyplatí, porušuje tím svou povinnost postupovat při reklamačním řízení objektivně, ohrožuje tím existenci služby poštovních poukázek a své vlastní komerční zájmy.

MI ČR

Článek ze dne 25. června 2004 - pátek