logo itpoint.cz

Stanovisko Ministerstva informatiky k výkladu pojmu efektivní soutěž

V novém zákoně o veřejných zakázkách je ustanoveno, že se zákon nevztahuje na zadavatele, kteří poskytují telekomunikační služby nebo provozují telekomunikační sítě v případě, že zvláštní zákon umožňuje poskytovat telekomunikační služby nebo provozovat telekomunikační sítě v efektivní soutěži. Problém spočívá v tom, že pojem efektivní soutěž, který byl převzat z evropských směrnic, není v zákoně vymezen.

Ministerstvo informatiky zveřejňuje stanovisko k problematice týkající se vymezení okruhu zadavatelů, kteří jsou povinni zadávat své zakázky v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Žádost směřuje konkrétně k vyřešení sporné otázky, které telekomunikační služby a telekomunikační sítě umožňuje zákon o telekomunikacích poskytovat v efektivní soutěži.

V novém zákoně o veřejných zakázkách je ustanoveno, že se zákon nevztahuje na zadavatele, kteří poskytují telekomunikační služby nebo provozují telekomunikační sítě v případě, že zvláštní zákon (v normativním odkazu je uveden zákon o telekomunikacích) umožňuje poskytovat telekomunikační služby nebo provozovat telekomunikační sítě v efektivní soutěži. Problém spočívá v tom, že pojem efektivní soutěž, který byl převzat z evropských směrnic, není v zákoně vymezen.

Přiložený dokument věcně odůvodňuje, že zákon o telekomunikacích svou povahou opravdu umožňuje poskytovat telekomunikační služby nebo provozovat telekomunikační sítě v efektivní soutěži a že na zadavatele v oblasti telekomunikací, kteří se řídí zákonem o telekomunikacích, se v tomto smyslu tudíž nevztahuje zákon o veřejných zakázkách.

Stanovisko MI

MI ČR

Článek ze dne 23. dubna 2004 - pátek