17 % nárůst Zveřejněné informace obsahují údaje o odposleších"/> Statistika telefonních odposlechů za 2000 2004
logo itpoint.cz

Statistika telefonních odposlechů za 2000 - 2004

Údaje o počtu odposlechů za I. pololetí r. 2004 vůči pololetnímu průměru r. 2003 vykazuje cca 17 % nárůst. Zveřejněné informace obsahují údaje o odposleších zahájených v daném období a jednotlivá čísla reprezentují počet zájmových účastnických telefonních čísel. Počet trestních věcí, ve kterých byly odposlechy nařízeny, není evidován.

Níže uvedené tabulky a grafy obsahují údaje o odposleších zahájených v daném období a jednotlivá čísla reprezentují počet zájmových účastnických telefonních čísel. Počet trestních věcí, ve kterých byly odposlechy nařízeny, není evidován. Počty osob, kterých se odposlech týká, nejsou a ani nemohou být statisticky sledovány, protože soudní příkaz neobsahuje vždy jméno účastníka a informační systém, ze kterého údaje pocházejí, slouží výhradně k aktivaci a deaktivaci odposlechů, proto nemůže obsahovat osobní údaje.

Celkový počet uskutečněných odposlechů však může zkreslit fakt, že jediná zájmová osoba používá více účastnických čísel (např. SIM karet), která jsou postupně zjišťována a je nařizován jejich odposlech, nebo může zájmová osoba postupně měnit poskytovatele telekomunikačních služeb (providera). V jedné trestní věci mohou být také postupně jednotlivé odposlechy vyhodnocovány jako nepřínosné a jsou nařizovány jiné (např. v jednom případě vyšetřovaném Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu bylo postupně nařízeno více než 100 odposlechů). Odposlech je také možné provést i bez příkazu soudu, a to tehdy, souhlasí-li s tím účastník odposlouchávané stanice (např. při vydírání).

Z přiložených tabulek a grafů vyplývá, že poměr mezi počtem monitorovaných telefonních čísel a celkovým počtem registrovaných telefonních čísel je stále stejný. Počet monitorovaných osob v porovnávaném mezidobí let 2000 a 2003 (rok 2004 není uzavřen) neroste, roste pouze počet monitorovaných registrovaných telefonních čísel. Vzhledem k tomu, že obecně platí, že průměrný počet jednou osobou užívaných telefonních čísel za toto období roste, lze jednoznačně usoudit, že počet monitorovaných osob neroste.

Statistika zahájených odposlechů v období let 2000 - 1/2 2004

Rok Odposlechy  
GSM P.L. Celkem
§88 §35 §88 §35 %
2000 1930 2100 467 522 5019 100
 
2001 3226 2032 363 286 5907 117,7
 
2002 6527 - 403 - 6930 138,1
 
2003 8405 - 439 - 8844 176,2
 
1/2 2004 4948 - 216 - 5164 neuzavřeno

Trend počtu odposlechů ve srovnání s rozvojem telekomuničních služeb (počtem zákazníků)

Celkový počet zákazníků v ČR.
rok 2000 2001 2002 2003
zákazníků [mil] 8,07 10,81 12,57 13,31
zákazníků [%] 100 134,0 155,8 164,9
odposlechů [%] 100 117,7 138,1 176,2

Údaje o počtu odposlechů za I. pololetí r. 2004 vůči pololetnímu průměru r. 2003 vykazuje cca 17 % nárůst. Počet zákazníků se zvýšil na 13,9 mil., což představuje cca 4,4 % nárůst.

Policejní prezidium ČR

Článek ze dne 4. listopadu 2004 - čtvrtek