logo itpoint.cz

Statistiky o využívání informačních a komunikačních technologií v ČR

Český statistický úřad publikoval zveřejňuje statistické údaje, které dokumentují stav a vývoj informační společnosti a komunikačních technologií (využívání počítačů, internetu apod.) v České republice. Cílem statistického šetření bylo vytvořit celkový obraz o rozvoji informační společnosti v ČR, data za tyto obory v takovém rozsahu, reprezentativnosti, a v podrobném členění podle pohlaví, věku, vzdělání a regionálního členění byla v naší republice sledována vůbec poprvé.

Český statistický úřad publikoval zveřejňuje statistické údaje, které dokumentují stav a vývoj informační společnosti a komunikačních technologií (využívání počítačů, internetu apod.) v České republice.

Prezentované statistické soubory popisují rozšíření, způsob a míru využívání moderních informačních a komunikačních technologií a systémů v sektorech: domácnosti a jednotlivci, podnikatelský sektor a veřejná správa. Zároveň bylo provedeno mezinárodní srovnání se zeměmi Evropské unie, které ukazuje na naše postavení v rámci těchto evropských zemí, které umožńuje lépe zhodnotit naplňování cílů státní informační a komunikační politiky.

Cílem statistického šetření bylo vytvořit celkový obraz o rozvoji informační společnosti v ČR, data za tyto obory v takovém rozsahu, reprezentativnosti, a v podrobném členění podle pohlaví, věku, vzdělání a regionálního členění byla v naší republice sledována vůbec poprvé.

STATISTIKY O INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Bezplatný přístup jak odborné, tak i laické veřejnosti k maximálnímu množství relevantních statistickým údajů za oblast informační společnosti, které má ČSÚ k dispozici, ale i jednotlivých analýz, které jsme z nich připravili, považujeme za jednu z hlavních priorit naší práce. Postupně proto budeme zveřejňovat jednotlivé statistické údaje a dokumenty popisující stav a vývoj informační společnosti (základní informace o rozšíření, způsobu a míře využívání moderních informačních a komunikačních technologií a systémů) v jednotlivých sektorech české společnosti (domácnosti a jednotlivci, podnikatelský sektor, veřejná správa, školství, zdravotnictví, kultura atd.) stejně jako další data, dokumenty mající vztah k tzv. "informační ekonomice".

Dostupné statistické informace, dokumenty a materiály o informační společnosti, a to včetně mezinárodních, naleznete pod jednotlivými odkazy v níže uvedeném členění. Většina těchto dokumentů byla zpracována v rámci tiskové konference ČSÚ "Počítače a internet v české společnosti", která se uskutečnila 22. 4. 2004.

ČSÚ

Evropská komise

Český statistický úřad

Článek ze dne 6. srpna 2004 - pátek