logo itpoint.cz

T-Mobile se zabydluje v nové administrativní budově

Po více než dvouměsíčním stěhování mohou zaměstnanci společnosti T-Mobile užívat novou administrativní budovu v Praze-Roztylech. Budova s kancelářemi pro 1800 zaměstnanců je zřejmě největším administrativním komplexem v České republice, který má v užívání jedna firma.

Po více než dvouměsíčním stěhování mohou zaměstnanci společnosti T-Mobile užívat novou administrativní budovu v Praze-Roztylech. Budova s kancelářemi pro 1800 zaměstnanců je zřejmě největším administrativním komplexem v České republice, který má v užívání jedna firma.

Základní kámen budovy byl položen 25. 6. 2002, stavba trvala do prosince 2003 (více informací ZDE). Administrativní komplex, který projektoval ing. arch. Lubomír Zeman, má tři podzemní a sedm nadzemních podlaží. Jeho fasáda je celoskleněná s pásovými okny a panely obloženými parapety. Na pohledově exponované fasádě jsou umístěny velkoplošné otáčivé lamely, které jednak tlumí vlivy automobilové dopravy, jednak mohou být využity pro reklamní účely. Celková podlahová rozloha budovy je 51 000 m2, půdorys ve tvaru obdélníku má rozměr cca 152 × 54 m (včetně venkovních stání).

Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický skelet s vnitřními výztužnými jádry a stěnami. Stropní desky jsou bezprůvlakové s rovným podhledem, v místech větších rozpětí nebo zatížení zesílené viditelnými hlavicemi kolem sloupů. Konstrukční výška ve všech nadzemních podlažích je 3,78 m, v podzemních podlažích směrem shora 5,04 m, 2,93 m a 2,88 m. Hlavní budova je rozdělena na tři dilatační celky - levý, střední a pravý. Levý a pravý dilatační celek jsou přibližně souměrné podél hlavní příčné osy budovy. Dvojice dilatačních spár je příčně orientována, dilatace jsou řešeny vždy zdvojením svislé nosné konstrukce.

Nadzemní podlaží jsou určena pro administrativní provoz, v prvním suterénu se nacházejí technická zařízení budovy, konferenční sál, jídelna a kuchyně se zázemím, ve druhém a třetím suterénu je parkovací prostor pro osobní automobily.

V prvním suterénu je před jižní obvodovou stěnou osazena část podzemních otevřených parkovacích stání. Tato konstrukce je rovněž železobetonová a tvoří samostatný celek s rozdělením na tři dilatační úseky. S nosnou konstrukcí hlavní budovy je tato část spojena trojicí spojovacích lávek pro pěší, které jsou v místě uložení na konstrukci osazeny tak, aby byla umožněna jejich nezávislá dilatace ve vodorovném směru. Budova je založena na železobetonových vrtaných pilotách průměru 630 až 1500 mm. Piloty jsou vetknuty do skalního podloží.

Budova je hlídána vnitřním i vnějším perimetrem technické ochrany. Je zde 880 km metalických a 14 km optických kabelů.

Developerem výstavby administrativního areálu a zároveň vlastníkem budovy je realitní a investiční skupina Sekyra Group, projekčním partnerem je L.Z. Atelier. Realizace stavby se uskutečnila ve dvou etapách. Na založení stavby se podílela společnost Zakládání Group, výstavbu provedla Skanska CZ.

Základní údaje o stavbě :

Nová administrativní budova společnosti T-Mobile vyrostla v Praze 4 - Roztylech za pouhých 18 měsíců. Další dva měsíce probíhalo stěhování ze stávajících prostor. Mobilní operátor v novém centru soustředil jak administrativní provoz, tak i technická zařízení. Autorem projektu budovy je ing. arch. Lubomír Zeman.

eStav.cz

Článek ze dne 19. dubna 2004 - pondělí

Acronis Backup 12.5