logo itpoint.cz

Technologický podnikatel roku 2004

V letošním roce má soutěž Podnikatel roku poprvé zvláštní podkategorii - Technologický podnikatel roku. V jejím rámci budou oceněni budou podnikatelé, kteří dokázali integrovat moderní technologie (informační, komunikační, Internet, biotechnologie apod.) do firemních procesů tak, aby zvyšovaly efektivitu práce a celkovou úspěšnost firmy. Garantem podkategorie, nazvané Technologický podnikatel roku, je společnost Tuesday Business Network. Nominace budou přijímány do 30. září 2004.

Jedním z nejprestižnějších ocenění úspěchů na poli podnikání je cena Podnikatel roku, kterou každoročně uděluje poradenská společnost Ernst & Young. V České republice uspořádala společnost Ernst & Young tuto soutěž poprvé v roce 2000. Letos se koná již pátý ročník této soutěže, jejíž renomé v České republice stále roste.

Nominováni mohou být majitelé podniků, kteří jsou zároveň i jejich manažery a díky jejichž výjimečným vlastnostem byly vybudovány silné, tvůrčí, novátorské a dynamické podniky. Kdo se může soutěže zúčastnit ? Stejně jako do předchozích čtyř ročníků i letos do soutěže Podnikatel roku mohou být soutěžící nominováni spolupracovníky, obchodními partnery či přáteli. Do soutěže se mohou uchazeči o titul Podnikatel roku 2004 přihlásit samozřejmě i sami. Nominace budou přijímány do 30. září 2004.

Jméno držitele titulu Podnikatel roku 2004 bude oznámeno na slavnostním banketu v listopadu letošního roku.

Nová podkategorie - Technologický podnikatel roku 2004

V letošním roce má soutěž Podnikatel roku poprvé zvláštní podkategorii - Technologický podnikatel roku. V jejím rámci budou oceněni budou podnikatelé, kteří dokázali integrovat moderní technologie (informační, komunikační, Internet, biotechnologie apod.) do firemních procesů tak, aby zvyšovaly efektivitu práce a celkovou úspěšnost firmy. Garantem podkategorie, nazvané Technologický podnikatel roku, je společnost Tuesday Business Network.

V soutěži bude mimo jiné hodnocena inovativnost a strategické plánování. Členové poroty, kteří budou podnikatele přihlášené do kategorie Technologický podnikatel roku hodnotit, jsou členy Advisory Boardu Tuesday Business Network. Nominován může být podnikatel české národnosti, jehož firma má sídlo na území České republiky a jejíž podnikání je buďto přímo v oblasti technologií nebo technologie významným způsobem k podnikání používá. Podnikatelem je vlastník nebo spoluvlastník firmy, jež drží minimálně 10% obchodní podíl ve společnosti, kterou založil nebo spoluzaložil. Do ukončení registrace "soutěžících" už zbývá necelý měsíc.

Máte-li tedy zájem soutěže se zúčastnit a nebo chcete-li přihlásit svého kolegu či známého, neváhejte a vyplňte níže připojený nominační formulář. Více informací k podkategorii Technologický podnikatel roku 2004 získáte na elektronické adrese technologickypodnikatel@tuesday.cz.

Nominační formulář k podkategorii Technologický podnikatel roku 2004 (formát PDF) ZDE.

Ernst & Young se řadí k předním světovým společnostem poskytujícím poradenské služby. Kromě jiného si za svůj cíl vytkla obnovit důvěru v tyto společnosti a v kvalitu finančního výkaznictví. Zaměstnává 103 tis. lidí ve více než 140 státech, kteří svým klientům poskytují integrované, vysoce kvalitní a specializované poradenské služby v oblasti finanční, transakční a řízení rizik. Nabízená řešení jsou založena na znalostech a zkušenostech, které má společnost Ernst & Young s problematikou auditu, daní a transakcí. V těch státech, kde je to dovoleno, společnost Ernst & Young poskytuje také právní služby. Další informace o společnosti Ernst & Young a jejím přístupu k různým podnikatelským záležitostem jsou uvedeny na internetové stránce www.ey.com/perspectives. Společnost Ernst & Young zde zahrnuje všechny členy globální organizace Ernst & Young.

Více informací naleznete na http://podnikatelroku.idnes.cz.


Ernst & Young

Článek ze dne 2. září 2004 - čtvrtek