logo itpoint.cz

Tele2 žádá ÚOHS o vydání předběžného opatření proti balíčkům Českého Telecomu

Telekomunikační operátor Tele2 doručil Úřadu na ochranu hospodářské soutěže návrh na vydání předběžného opatření zakazujícího společnosti Český Telecom a.s. spojovat ve svých službách volné minuty s poplatky za připojení k veřejné telekomunikační síti a nabízet tyto "cenové balíčky" za ceny nižší, než je cena za jednotlivé služby tvořící balíček.

Telekomunikační operátor Tele2 doručil Úřadu na ochranu hospodářské soutěže návrh na vydání předběžného opatření zakazujícího společnosti Český Telecom a.s. spojovat ve svých službách volné minuty s poplatky za připojení k veřejné telekomunikační síti a nabízet tyto "cenové balíčky" za ceny nižší, než je cena za jednotlivé služby tvořící balíček.

Nabízením těchto balíčků se Český Telecom jako dominantní telekomunikační operátor dopouští porušení zákona o hospodářské soutěži a také porušení čl. 82 Smlouvy o Evropském společenství zakazujícího zneužívání dominantního postavení na úkor ostatních soutěžitelů.

Společnost Český Telecom nabízí řadu cenových programů, jejichž podstata spočívá ve spojování (balíčkování) volného kreditu či volných minut na volání s poplatky za připojení k síti do jednoho měsíčního paušálu. Český Telecom tak podmiňuje koupi jedné služby (připojení) zakoupením služby jiné (poskytování určitého minutového kreditu), což má jako dominantní operátor ze zákona zakázáno. Balíčkování cen totiž odrazuje miliony domácností a společností od využívání volby operátora a placení nižších poplatků za telekomunikační služby.

Důsledkem je narušení hospodářské soutěže. Úřad na ochranu hospodářské soutěže proto na konci loňského roku zahájil s Českým Telecomem v této věci správní řízení. Předběžným opatřením chce společnost Tele2 zabránit Českému Telecomu v dalším porušování zákona, a to až do doby vydání konečného rozhodnutí v rámci tohoto správního řízení.

"Skutečné otevření telekomunikačního trhu konkurenci je pro zákazníka vždy výhodné. Nabídka alternativních operátorů nutí dominantního operátora přizpůsobovat ceny volání svým konkurentům, což dlouhodobě vede k nižší koncové ceně pro zákazníka. Například již osm měsíců po vstupu společnosti Tele2 na trh představil Český Telecom nové tarify, se kterými mohou zákazníci volat až o 40 procent levněji než dříve. I přesto jsou však ceny volání v České republice stále ještě několikrát vyšší než v některých zemích, kde je již telekomunikační trh skutečně liberalizovaný a kde žádné "cenové balíčky" neexistují", říká Lukáš Kubín, marketingový ředitel společnosti Tele2 s.r.o.

Tele2

Článek ze dne 10. června 2004 - čtvrtek