logo itpoint.cz

Telefonní linka střeží byty i budovy 24 hodin denně

Nepřetržitě střežit byty, domy nebo firemní prostory dokáže pevná linka Českého Telecomu. Společnost tuto možnost nabízí svým zákazníkům prostřednictvím služby Dohled 24.

Nepřetržitě střežit byty, domy nebo firemní prostory dokáže pevná linka Českého Telecomu. Společnost tuto možnost nabízí svým zákazníkům prostřednictvím služby Dohled 24.

"Telefonní linka je dnes univerzální a moderní komunikační kanál. Propojení bezpečnostních systémů s centralizovanou ostrahou k jejímu využití přímo vybízelo," uvedl David Duroň, výkonný ředitel pro marketing Českého Telecomu a dodal : "Bez velkého zařizování se tak zákazníci mohou zbavit obav z vykradení nebo třeba požáru, ať už jsou v práci, na návštěvě u sousedů za rohem nebo třeba na opačném konci světa."

Nová služba Dohled 24 je umožňuje pomocí běžné telefonní či digitální linky nonstop ostrahu domů, bytů či firemních prostor. Bezpečnostní systém je prostřednictvím pevné linky připojen k pultu centralizované ochrany (PCO). Specialisté zde monitorují aktuální situaci a v případě potřeby k ohroženému objektu vysílají zásahovou jednotku.

Zřízení 24hodinové ostrahy - služby Dohled 24 - je snadné. Postačí zavolat na bezplatnou linku Telefonického centra služeb a službu objednat. Vše ostatní již zajistí odborníci z profesionální firmy - posoudí objekt z hlediska bezpečnosti, vypracují projekt optimální varianty k jeho zajištění, provedou dodají a kompletně instalují všechna potřebná zařízení a bezpečnostní prvky. Provedou samozřejmě také případnou revizi a připojení k již stávajícímu zabezpečovacímu zařízení. Firma následně zajišťuje i pravidelné funkční zkoušky a kompletní servis zařízení.

Komunikace zabezpečovacího zařízení s dohledovým centrem probíhá prostřednictví bezplatné linky, náklady za telefon se tedy nezvyšují. Služba Dohled 24 je navíc účtována v rámci pravidelného vyúčtování za telekomunikační služby, což zjednodušuje její administrativu na minimum.

Službu lze objednat bez ohledu na cenový program zákazníka, dostupná je po celé České republice. Její pokrytí ji předurčuje i k ostraze rekreačních objektů či chat a chalup na venkově.

Do konce roku 2004 si mohou zákazníci Českého Telecomu zřídit Dohled 24 za zvýhodněnou cenu. Domácnosti měsíčně zaplatí 175 Kč (208 Kč s DPH), v případě varianty Dohled 24 Plus, která zahrnuje i úhradu oprávněných výjezdů zásahové jednotky pak 400 Kč (476 s DPH). Pro firmy jsou tyto ceny 300 Kč (357 Kč s DPH) a varianta Dohled 24 Plus za 550 Kč (654,5 s DPH).

Český Telecom

Článek ze dne 12. října 2004 - úterý