logo itpoint.cz

Telekomunikační operátoři předložili poslancům návrh na nižší daň pro internet

APVTS, která sdružuje provozovatele pevných telekomunikačních sítí a poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb, předložila poslancům Rozpočtového výboru PS ČR pozměňovací návrh k projednávanému vládnímu návrhu Zákona o dani z přidané hodnoty. V něm APVTS požaduje, aby v připravovaném Zákoně o dani z přidané hodnoty byly internetové služby přeřazeny ze základní sazby daně z přidané hodnoty ve výši 22 % do snížené sazby.

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), která sdružuje provozovatele pevných telekomunikačních sítí a poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb, předložila poslancům Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ČR pozměňovací návrh k projednávanému vládnímu návrhu Zákona o dani z přidané hodnoty. V něm APVTS požaduje, aby v připravovaném Zákoně o dani z přidané hodnoty byly internetové služby přeřazeny ze základní sazby daně z přidané hodnoty ve výši 22 % do snížené sazby.

Internetové služby, spolu s ostatními telekomunikačními službami, byly s platností od ledna 2004 přeřazeny ze snížené 5% sazby DPH do sazby základní ve výši 22 %. "Mezi členy APVTS panuje jednoznačná shoda, že přeřazení internetových služeb do 22 % sazby DPH výrazně omezuje rozvoj Internetu v ČR, který by měl být naopak finančně dostupný pro všechny," říká výkonná ředitelka APVTS Hana Jelínková a dodává : "Naší prioritou je vrátit internet do snížené 5 % sazby DPH, ale jsme přístupni i kompromisním řešením, například zvažované další varianty snížené sazby DPH."

Při současných trendech vývoje provozu a cen by, podle propočtu APVTS, dopad na státní rozpočet v případě navrácení internetových služeb do snížené sazby DPH (5%) v případě dial-up internetu znamenal v pesimistické variantě přibližně 390 mil. Kč (optimistický odhad se pohybuje kolem 224 mil. Kč) a při převedení do zvažované druhé snížené sazby by dopad do státního rozpočtu znamenal (opět v pesimistické verzi) například : 10 % - 284 mil. Kč, 15% - 172 mil. Kč, či u 17 % - 125 mil. Kč. Tento minimální příspěvek ze státního rozpočtu by přinesl velký efekt pokud jde o využívání Internetu a Česká republika by měla možnost potvrdit svou vedoucí pozici v této oblasti v regionu střední a východní Evropy. Důležité je, že externality vyvolané tímto opatřením by v jiných oblastech přinesly mnohem větší užitek.

Penetrace internetu dosahuje v České republice úrovně přibližně 30 %. To nás spolu s Estonskem řadí na špičku mezi státy střední a východní Evropy. Ostatní země tohoto regionu vedené Polskem, Slovenskem, Maďarskem a Ruskem se umístily až za námi. Ve srovnání s ostatní Evropou již čísla tak pozitivní nejsou. V celoevropském srovnání je ČR na 17. místě (dle studie iAudit International). Odstup mezi Českou republikou a internetově nejvyspělejšími zeměmi je značný. Penetrace internetu dosahuje v těchto zemích následujících hodnot: Švédsko 63 %, Norsko 60 %, Nizozemsko 57 %, Švýcarsko 55 %, Německo 47 %, Rakousko 46 %, Velká Británie 42 %.

V rychlosti nárůstu penetrace internetu, se v posledních letech, řadíme mezi nejrychleji se rozvíjející země. Byla by velká škoda toto tempo z jakýchkoliv důvodů přibrzdit. Chceme-li si i nadále udržet přední pozici ve využívání internetu mezi kandidátskými zeměmi EU a zároveň dostát svým závazkům vůči EU, je nezbytné, aby byly v České republice trvale vytvářeny podmínky pro co největší penetraci internetových služeb mezi nejširší vrstvy obyvatelstva. V této souvislosti APVTS vítá aktivity vlády, resp. Ministerstva informatiky, v této oblasti a oceňuje přednesení návrhu na snížení DPH u služeb přístupu k Internetu prostřednictvím širokopásmových technologií na Radě ministrů v Bruselu. Členové asociace považují tento krok za velmi důležitý z dlouhodobého pohledu pro rozvoj moderních technologií v ČR.

APVTS

Článek ze dne 28. ledna 2004 - středa