logo itpoint.cz

Telekomunikační služby pro Coca-Colu zajistí České radiokomunikace

V rámci zakázky České radiokomunikace propojil sítí Frame Relay jedenáct českých poboček Coca-Cola s centrálou společnosti v Praze 9. Všechny lokality byly připojeny do plného provozu od 1. listopadu 2004.

České radiokomunikace uzavřely na konci minulého týdne smlouvu na dodávku komplexních telekomunikačních služeb se společností Coca-Cola Beverages Česká republika s.r.o. (Coca-Cola). Smlouva byla podepsána na základě vítězství ČRa ve výběrovém řízení, které na tuto zakázku Coca-Cola vyhlásila. Předmětem smlouvy je zajištění služeb spočívajících v přenosu obrazových, zvukových a datových signálů společnosti Coca-Cola prostřednictvím služeb, poskytovaných pod značkou Bluetone.

"Podařilo se nám získat jednu z nejvýznamnějších společností na českém trhu, což podle nás potvrzuje kvalitu našich služeb," řekl Ing. Jaromír Charvát, ředitel úseku telekomunikačních služeb. Dodal, že zárukou kvality služeb je i certifikát ISO 9001:2000, který nedávno ČRa obdržely. "Zákazník hledal a také našel spolehlivého a finančně stabilního dodavatele, který splní jeho přísné technické, kvalitativní, servisní a nákladové požadavky," uvedl ředitel Charvát.

V rámci zakázky ČRa propojil sítí Frame Relay jedenáct českých poboček Coca-Cola s centrálou společnosti v Praze 9. Všechny lokality byly připojeny do plného provozu od 1. listopadu 2004.

V současné době České radiokomunikace poskytují telekomunikační služby ČSOB, Živnobance, Vojenské zdravotní pojišťovně, Allianz pojišťovně a dalším velkým společnostem.

České radiokomunikace

Článek ze dne 9. listopadu 2004 - úterý