logo itpoint.cz

Telenor Networks je na prvním místě výběrového řízení ČTÚ na licenci FWA 28 GHz

Společnost Telenor Networks vyjadřuje potěšení z výsledku výběrového řízení vyhlášeného ČTÚ, ze kterého vyplývá, že nejlépe splnila stanovená kritéria a má proto velkou šanci získat telekomunikační licenci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - Praha.

Český telekomunikační úřad vyhodnotil výběrové řízení na licenci FWA 28 GHz a rozhodl pro vítězství společnosti Telenor Networks, s.r.o.

Společnost Telenor Networks vyjadřuje potěšení z výsledku výběrového řízení vyhlášeného ČTÚ, ze kterého vyplývá, že nejlépe splnila stanovená kritéria a má proto velkou šanci získat telekomunikační licenci ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - Praha.

"Splnění licenčních podmínek pro výstavbu sítě v pásmu 28 GHz pro nás představuje další příležitost pro rozvoj naší stávající bezdrátové sítě FWA 26Ghz. Zároveň v tom vidíme i velkou naději pro posun v procesu liberalizace českého telekomunikačního trhu, zejména v návaznosti na zpřístupňování místních smyček," řekl Jiří Nykodým, obchodní ředitel Telenor Networks.

Přidělení licence by pro Telenor Networks znamenalo možnost dalšího rozvoje její bezdrátové sítě, a to zejména v centru Prahy, kde se začíná díky vysokému zájmu ze strany svých zákazníků dostávat na hranici nasycení sítě. Síť v tomto pásmu se bude používat zejména pro tzv. backhauling služeb založených na technologii xDSL s využitím zprístupnění místních smyček. Bude se tedy jednat o propojování zařízení DSLAM s páteřní sítí Telenor Networks.

O udělení licencí podle výsledků tendru by měl Český telekomunikační úřad rozhodnout začátkem dubna.

Telenor

Článek ze dne 30. března 2004 - úterý