logo itpoint.cz

Telenor Networks spouští pilotní projekt xDSL

V rámci pilotního projektu xDSL (přístup k ADSL a SHDSL službám) nabízí Telenor Networks svým velkoobchodním partnerům a poskytovatelům internetnetových služeb (ISP) možnost zřízení širokopásmových služeb za velmi výhodných podmínek. Tyto služby jsou poskytovány prostřednictvím vlastní technologie xDSL a využívají stávající telefonní linku koncových uživatelů služeb.

V rámci pilotního projektu xDSL (přístup k ADSL a SHDSL službám) nabízí Telenor Networks svým velkoobchodním partnerům a poskytovatelům internetnetových služeb (ISP) možnost zřízení širokopásmových služeb za velmi výhodných podmínek. Tyto služby jsou poskytovány prostřednictvím vlastní technologie xDSL a využívají stávající telefonní linku koncových uživatelů služeb.

Telenor Networks spustila pilotní projekt xDSL v únoru 2004 za účelem ověření plné procesní a technologické funkčnosti navrženého řešení. Získané zkušenosti budou promítnuty do komerční podoby nabízených služeb tak, aby v maximálně možné míře odrážely vysoké nároky na vlastnosti a kvalitu poskytovaných služeb ze strany partnerů společnosti Telenor Networks, kteří služby dále nabízejí koncovým uživatelům.

V rámci pilotního projektu jsou nabízeny čtyři základní produktové řady, které se liší v typu využívané technologie xDSL, přenosovými rychlostmi ve směru k/od uživatele a úrovní garancí parametrů služeb. Telenor Networks tak přichází na trh s kvalitativně odlišnou nabídkou služeb na bázi xDSL, u které kromě smluvní garance minimální přenosové rychlosti a dalších kvalitativních parametrů služby (SLA), zaručuje i nízkou úroveň agregace (1:30, 1:4, 1:1). Samozřejmostí je neomezený objem přenesených dat.

V první fázi pilotního projektu jsou služby dostupné v lokalitě Prahy 3. V následujících týdnech se pokrytí rozšíří o dalších zhruba 16 lokalit na území hlavního města Prahy. Služby širokopásmového přístupu tak budou k dispozici přibližně na 236 000 telefonních linkách.

Zájemci o účast ve zkušebním provozu mohou kontaktovat kteréhokoliv z uvedených telekomunikačních operátorů, partnerů společnosti Telenor Networks :

Nabídka společnosti Telenor Networks je časově omezena a platí pro objednávky zaslané prostřednictvím výše uvedených operátorů do 31.3. 2004.

Telenor

Článek ze dne 17. března 2004 - středa