logo itpoint.cz

Tiscali ještě více snižuje ceny telefonních hovorů

Alternativní telekomunikační operátor Tiscali představil nové, nižší ceny pro uživatele služby Tiscali Call, které budou platné od 1. dubna 2004. Dochází ke snížení dosud platné ceny za volání až o 22 %. V porovnání s nejpoužívanějším tarifem Home Standard, který nabízí dominantní operátor Český Telecom, mohou nyní uživatelé služby Tiscali Call na ceně telefonních hovorů ušetřit více než 50 %.

Alternativní telekomunikační operátor Tiscali představil nové, nižší ceny pro uživatele služby Tiscali Call, které budou platné od 1. dubna 2004. Společnost Tiscali snížila své dosud platné ceny za volání až o 22 %. V porovnání s nejpoužívanějším tarifem Home Standard, který nabízí dominantní operátor Český Telecom, mohou nyní uživatelé služby Tiscali Call na ceně telefonních hovorů ušetřit více než 50 %.

Již v současnosti uživatelé služby Tiscali Call šetří na všech typech volání, a to jak ve špičce tak i mimo špičku. Úspor dosahují na hovorech místních, meziměstských, na volání do zahraničí i na volání do mobilních sítí. Díky novým cenám služby Tiscali Call uživatelé ušetří od 10 % (na místních hovorech mimo špičku) až do 54% (na mezinárodních hovorech ve špičce do sousedních zemí - Německa, Rakouska, Polska a Slovenska).

Dalším příkladem významných úspor, které Tiscali Call přináší, jsou místní hovory ve špičce (úspora 14 %), meziměstské hovory (úspora 46 % ve špičce, 41 % mimo špičku), mezinárodní hovory do sousedních zemí mimo špičku (úspora 47 %), mezinárodní hovory do dalších zemí (např. do USA a Velké Británie úspora 48 % ve špičce a 41 % mimo špičku) a volání do mobilních sítí (úspora 24 % ve špičce i mimo špičku).

Služba Tiscali Call je k dispozici prostřednictvím předvolby operátora (carrier pre-selection - CPS). Ke snížení cen však dochází i u služby Tiscali Call 1003, která je nabízena na základě volby operátora (carrier selection - CS). Ani v jednom případě není uplatňován minimální měsíční poplatek. Pokud uživatelé chtějí využít nízkých cen služby Tiscali Call 1003 prostřednictvím volby operátora, stačí před každým voláním jednoduše vytočit předčíslí 1003. U volby operátora není požadován žádný aktivační poplatek. Uživatelé předvolby operátora jsou při volání automaticky připojeni k síti Tiscali a nemusejí zadávat žádné předčíslí. U této varianty je jednorázový aktivační poplatek 250 Kč.

A konečně jako bezplatná součást služby je uživatelům nabízen přístup k podrobnému výpisu telefonních hovorů prostřednictvím internetu. Tento výpis zahrnuje čas, délku a cenu každého telefonátu a je k dispozici během celého měsíce.

Další informace o službě Tiscali Call naleznete na webových stránkách hlas.tiscali.cz nebo je můžete získat telefonicky na lince Zákaznického servisu Tiscali 844 184184.

Článek ze dne 25. března 2004 - čtvrtek