logo itpoint.cz

Tiscali žádá o zahájení implementace modelu Friaco s Českým Telecomem

Dne 16.7. 2003 společnost TISCALI podala společnosti Český Telecom (dále jen CTc) návrh na propojení podle modelu FRIACO. Tento návrh je plně v souladu se závěry Fóra pro vytáčený Internet. Na základě tohoto modelu je možno realizovat veškeré možné druhy zpoplatnění vytáčeného připojení k síti Internet včetně paušálního.

Gabriel Berdár,
Generální ředitel a  předseda představenstva
ČESKÝ TELECOM, a.s

V Praze dne 5. února, 2004

Věc : Žádost o OKAMŽITÉ zahájení implementace modelu FRIACO mezi společnostmi TISCALI a ČESKÝ TELECOM

Vážený pane řediteli,

společnost TISCALI Telekomunikace Česká Republika, s. r. o. se tímto obrací na společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. se žádostí o okamžité zahájení provozu služby "Tranzit k síti Internet prostřednictvím dedikovaných propojovacích svazků 2 MBit/s" (FRIACO).

Shrnutí faktů :

Dne 16.7. 2003 společnost TISCALI podala společnosti Český Telecom (dále jen CTc) návrh na propojení podle modelu FRIACO. Tento návrh je plně v souladu se závěry Fóra pro vytáčený Internet. Na základě tohoto modelu je možno realizovat veškeré možné druhy zpoplatnění vytáčeného připojení k síti Internet včetně paušálního.

Společnost CTc tento návrh odmítla na následných bilaterálních jednáních a jednáních za účasti ČTÚ na základě toho, že :

Společnost TISCALI následně opakovaně žádala CTc o zahájení pilotního projektu podle dispozic připravených Asociací poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb (APVTS), ovšem CTc se odmítl projektu zúčastnit.

Dne 3.2.2004 společnost CTc představila službu Internet NaDoma, která zavádí paušální zpoplatnění pro koncové uživatele při volání na vyhrazené číslo na síti ČTc.

Zároveň CTc prohlásila, že existuje velkoobchodní nabídka pro tuto službu, čímž zřejmě měla na mysli velkoobchodní nabídku pro službu Volba operátora (Carrier Selection - CS).

Tímto Vám oznamujeme, že  žádáme o okamžité zahájení pilotního provozu služby FRIACO a neprodlené propojení sítí TISCALI a CTc pro tuto službu, protože :

  1. 1. nic již nebrání okamžitému zahájení pilotního provozu FRIACO, neboť zavedením paušálního zpoplatnění popřel CTc vlastní argument o kolapsu veřejné telefonní sítě.

  2. 2. současná verze velkoobchodní nabídky pro CS v žádném případě NENÍ velkoobchodní nabídkou pro realizaci paušálního zpoplatnění, neboť obsahuje pouze minutové zpoplatnění mezi operátory. To je v rozporu se závěry Fóra pro vytáčený Internet, které konstatovalo, že :
    - paušální zpoplatnění koncového uživatele musí být realizováno na základě paušálního zpoplatnění mezi operátory
    - správným modelem pro realizaci paušálního zpoplatnění mezi operátory je právě model FRIACO.

Výše uvedené argumenty prokazují, že CTc záměrně zdržuje zavedení modelu FRIACO a opakovaně zavádí nové služby bez velkoobchodních nabídek, což může vést k omezení konkurence na trhu.

Vážený pane řediteli, považujeme jednání CTc za jasné zneužití dominantního postavení.

Jakékoli další zdržování zahájení poskytování služeb paušálního zpoplatnění přístupu k síti Internet na bázi FRIACO ze strany CTc považuje společnost TISCALI za absolutně neodůvodnitelné a neoprávněné. Navíc odsuzujeme jakýkoli další pokus společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. odepřít koncovým uživatelům skutečnou svobodu volby a všem operátorům možnost poskytovat kvalitní služby za přiměřenou cenu tak, jak umožňuje model FRIACO.

Naveed Gill,
Generální ředitel,
TISCALI Telekomunikace Česká Republika

Kopie :
- ÚOHS
- ČTÚ
- Ministerstvo informatiky ČR
- Tisk

Článek ze dne 9. února 2004 - pondělí