logo itpoint.cz

Titul Podnikatel roku 2004 získal ředitel společnosti Anect

Anect je významným dodavatelem informačních a komunikačních systémů a aplikací se zaměřením na multifunkční sítě, jejich služby a bezpečnost. Jako systémový integrátor působí zejména v segmentech veřejné správy, komerčních a finančních institucí a telekomunikačních operátorů. Poskytuje profesionální služby od konzultací a auditů přes návrh řešení, řízení projektů, vývoj aplikací, dohled a správu sítí, až po outsourcing.

Nositelem prestižního titulu Podnikatel roku 2004 se stal Miroslav Řihák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Anect. Firma je významným dodavatelem informačních a komunikačních systémů a aplikací se zaměřením na multifunkční sítě, jejich služby a bezpečnost. Jako systémový integrátor působí zejména v segmentech veřejné správy, komerčních a finančních institucí a telekomunikačních operátorů. Poskytuje profesionální služby od konzultací a auditů přes návrh řešení, řízení projektů, vývoj aplikací, dohled a správu sítí, až po outsourcing.

Společnost Anect byla založena v roce 1993 a od svého vzniku se orientovala na komplexní dodávky zboží a služeb v oblasti velkých komunikačních a informačních systémů. "Zaměřujeme se především na projekty z oblasti zavádění nových výjimečných technologií. Ty přinášejí konkurenční výhodu, jejich brzká implementace však současně představuje zvýšená rizika. Technologie ještě nejsou vyzkoušené, ne vše funguje tak, jak výrobci popisují. Naše společnost je výjimečná právě v tom, že umíme najít tu správnou cestu implementace vyvažující rizika a přínos pro zákazníka a projekty přivést do reálného konce," uvedl Miroslav Řihák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Anect.

Na počátku její existence ve společnosti Anect pracovaly dvě desítky zaměstnanců, v současné době společnost Anect zaměstnává 180 pracovníků v Praze, Brně a Bratislavě. Za rok 2003 dosáhla tržeb z hlavních činností ve výši 582,4 mil. Kč a hospodářského výsledku 57 mil. Kč za účetní období. Na domácím trhu zaujímá 42. místo v top 100 ICT dle obratu.

Mezi důležité mezníky historie společnosti patří rok 1996, kdy došlo k ukončení spolupráce s mateřskou firmou ze SR a proběhla transformace původní společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. V té době společnost zaměstnávala cca 40 pracovníků. V létě téhož roku byla otevřena kancelář v Praze, kde má své sídlo značná část zákazníků společnosti. V roce 1997 poté byla založena dceřiná společnost Anect v Bratislavě, ta se v roce 2000 transformovala na akciovou společnost. V roce 2002 byl z vlastních zdrojů navýšen základní kapitál Anect a.s. na hodnotu 50 mil. Kč.

Společnost Anect je držitelem ocenění Enterprise Partner of The Year 1999, Czech Republic (CISCO) Solution Partner of The Year 2000 v regionu EMEA (CISCO) a 2003 Gold Partner of The Year - EMEA (CISCO).

Miroslav Řihák, který je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Anect, je zároveň zakladatelem a spoluvlastníkem společnosti. "Z minulého zaměstnání jsem měl zkušenosti s velkými projekty, při nichž se implementovaly moderní komunikační technologie, stejně jako zkušenosti s dodavateli od menších českých firem po velké nadnárodní společnosti. Uvědomoval jsem si, že jsme schopni zvládat náročné projekty založené na nových dosud nevyzkoušených technologiích a přinést tak zákazníkovi konkurenční výhodu se stejnou nebo vyšší kvalitou než konkurence za příznivějších cenových podmínek," konstatuje uvedl Miroslav Řihák.

Zatímco vize společnosti se podle Miroslava Řiháka nemění, další růst společnosti by měl být výrazněji směrován i ke klientům mimo ČR.

Anect

Článek ze dne 30. listopadu 2004 - úterý