logo itpoint.cz

Tři nové dodatky a jedno nové cenové rozhodnutí ČTÚ

Nové cenové rozhodnutí stanovuje maximální ceny za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do veřejných pevných telekomunikačních sítí. Dodatky se týkají cenových rozhodnutí, která se mění v důsledku vydání jiných cenových rozhodnutí ...

ČTÚ - cenové rozhodnutí č. 01/PROP/2004

Praha dne 7. ledna 2004
Č.j. 5048/04

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a odst. 5 a v souladu s § 95 bod 7 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na cenové rozhodnutí č. 01/PROP/2002, část II, článek 1, vydává cenové rozhodnutí č. 01/PROP/2004, kterým se stanoví maximální ceny za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu koncového volání do veřejných pevných telekomunikačních sítí.

Plné znění naleznete ZDE.


ČTÚ - dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 04/PROP/2003

Praha dne 7. ledna 2004
Č.j. 5053/04

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 5 a v souladu s § 95 bod 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 04/PROP/2003, kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 04/PROP/2003 ze dne 23. září 2003 z důvodu vydání cenového rozhodnutí č. 01/PROP/2004.

Plné znění naleznete ZDE.


ČTÚ - dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 09/PROP/2002

Praha dne 7. ledna 2004
Č.j. 5054/04

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 5 a v souladu s § 95 bod 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává dodatek č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 09/PROP/2002, kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 09/PROP/2002 ze dne 20. prosince 2002 z důvodu vydání cenového rozhodnutí č. 01/PROP/2004.

Plné znění naleznete ZDE.


ČTÚ - dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 03/PROP/2003

Praha dne 7. ledna 2004
Č.j. 5051/04

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 5 a v souladu s § 95 bod 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 03/PROP/2003, kterým se mění cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 03/PROP/2003 ze dne 2. června 2003 z důvodu vydání cenového rozhodnutí č. 01/PROP/2004.

Plné znění naleznete ZDE.

ČTÚ

Článek ze dne 9. ledna 2004 - pátek