logo itpoint.cz

Tržby Aliatelu rostou o desítky procent

Trend vzrůstajícího objemu tržeb Aliatel udržuje i v prvním pololetí letošního roku. V meziročním srovnání se jedná o 22,5 % nárůst, který je generován především přírůstkem zákazníků ze sektoru malých a středních firem. Aliatel tak potvrzuje své vedoucí postavení mezi alternativními operátory co do objemu tržeb.

Společnost Aliatel zveřejnila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2004. Tržby za prodej vlastních služeb dosáhly v prvním pololetí hodnoty 1 489 milionů Kč, což znamená meziroční nárůst o 22,5 %. Aliatel tak potvrzuje své vedoucí postavení mezi alternativními operátory co do objemu tržeb.

Ukazatel EBITDA (hodnota předpokládaného provozního zisku před zdaněním, splátkou úroku, odpisy a amortizací), který je klíčovým kritériem na cestě společnosti k ziskovosti, udržuje nastolený pozitivní trend z minulého roku a nadále se nachází v kladných číslech. V prvním pololetí činil 139 mil. Kč. Klesající trend vykazuje plánovaná ztráta společnosti, která činila v tomto pololetí 158 mil. Kč. V meziročním srovnání jde o více jak 29 % snížení.

Bernhard Fanger, generální ředitel společnosti Aliatel, považuje za nejcennější fakt, že Aliatel je schopen generovat více než dvacetiprocentní růst na stagnujícím trhu díky získávání nových zákazníků. "I přes panující stagnaci trhu a tlak konkurence jsme nejen schopni udržet stávající zákazníky, ale jsme především velmi úspěšní v získávání nových. Nárůst jsme zaznamenali hlavně v segmentu středních a menších firem, na který jsme se v tomto roce zaměřili," hodnotí Fanger první půlrok a pokračuje : "Daří se nám hospodařit v rámci našeho dlouhodobého plánu, který dokonce mírně překračujeme. Naši akcionáři jsou spokojeni a my cítíme jejich plnou podporu."

Rok 2004 znamená pro Aliatel další snížení investičních výdajů, které jasně potvrzuje, že společnost již zdárně ukončila fázi budování moderní sítě a zázemí a nyní se plně zaměřuje na řešení individuálních zákaznických požadavků. Hodnota investic za první pololetí činila 74 mil. Kč, což se rovná zhruba 58 % poklesu.

V červenci letošního roku akcionáři jednomyslně schválili kapitalizaci dluhu společnosti na základní kapitál, který je tímto navýšen o více než 2,2 miliardy Kč. Na základě tohoto rozhodnutí společnost disponuje celkovým základním kapitálem ve výši 5,47 miliardy korun. Díky této přeměně je společnost prakticky oddlužena.

Akcionářská struktura doznala po kapitalizaci dluhu lehkých změn. Mírné navýšení svých podílů zaznamenaly Severomoravská energetika (z dosavadních 10,33 % na současných 12,53 %), Jihočeská energetika, Jihomoravská energetika a Západočeská energetika (všechny z 10,33 % na 11,66 %). U Pražské energetiky a Severočeské energetiky došlo k poklesu jejich podílů (u obou z 9,33 % na 6,39 %). Podíl německé společnosti RWE Com GmbH & Co. oHG zůstal téměř beze změny. Z původních 40 % má nyní v držení 39,72 %.

 

skutečnost k 30.6. 2003 skutečnost k 30.6. 2004
Tržby z provozní činnosti (mil. KČ) 1215 1489
EBITDA (mil. KČ) 126 139
Čistý HV (mil. KČ) -224 -158
Základní kapitál (mil. KČ) 3272 5474
Investiční výdaje (mil. KČ) 177 74

Aliatel

Článek ze dne 20. srpna 2004 - pátek