logo itpoint.cz

ÚOHS zamítl námitky Eurotelu ohledně tendru pro Českou televizi

Zadavatel - Česká televize v daném případě vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče T-Mobile. Druhý z uchazečů o zakázku Eurotel se proti rozhodnutí zadavatele odvolal k ÚOHS s tím, že podle něj byla nabídková cena vybraného uchazeče mimořádně nízká (podnákladová). T-Mobile měl být proto podle Eurotelu vyloučen z další účasti v soutěži.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu v případě veřejné zakázky na "poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě poskytovatele a jiných služeb mobilního operátora" pro Českou televizi a podaný rozklad společnosti Eurotel zamítl.

Zadavatel - Česká televize v daném případě vybral jako nejvhodnější nabídku uchazeče T-Mobile. Druhý z uchazečů o zakázku Eurotel se proti rozhodnutí zadavatele odvolal k ÚOHS s tím, že podle něj byla nabídková cena vybraného uchazeče mimořádně nízká (podnákladová). T-Mobile měl být proto podle Eurotelu vyloučen z další účasti v soutěži.

"Plně jsem se ztotožnil se závěry prvostupňového rozhodnutí Úřadu a podaný rozklad jsem zamítl," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář. ÚOHS aby zjistil, zda je v daném případě nabídková cena T-Mobile objektivně mimořádně nízká, požádal o stanovisko Český telekomunikační úřad. Z jeho závěru vyplývá, že některé jednotlivé cenové položky jsou skutečně mimořádně nízké, jiné jsou ale mimořádně vysoké.

Proto je jednotlivé cenové položky nutné hodnotit vždy v kontextu celého "tarifního balíčku". "ÚOHS současně srovnal nabídkovou cenu vybraného uchazeče s cenou, kterou včetně volných minut nabízel Eurotel a zjistil, že u pěti navrhovatelem napadaných položek, je nabídka Eurotelu nižší, než u T-Mobile," zůraznil předseda ÚOHS Josef Bednář.

ÚOHS taktéž neshledal porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v případě veřejné zakázky na "zajištění bezpečnostní a strážní služby v České televizi Praha". Návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele České televize podala společnost INDUS spol. s r.o. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti Pro Bank Security a.s. "Také v tomto případě jsem potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu a podaný rozklad zamítl," dodal předseda ÚOHS Josef Bednář.

ÚOHS

Článek ze dne 18. února 2004 - středa