logo itpoint.cz

Úpravy paušálního internetu

V souvislosti se změnami sazeb DPH za telekomunikační služby upravuje společnost GTS od 1. května i některé další podmínky paušálního připojení k internetu GTS Pohoda Doma. Chce jimi dosáhnout zvýšení dostupnosti vytáčeného internetového připojení pro běžné uživatele.

V souvislosti se změnami sazeb DPH za telekomunikační služby upravuje společnost GTS od 1. května i některé další podmínky paušálního připojení k internetu GTS Pohoda Doma. Chce jimi dosáhnout zvýšení dostupnosti vytáčeného internetového připojení pro běžné uživatele.

GTS zavádí časovou regulaci za účelem zajištění rovnocenných podmínek pro všechny zákazníky své služby. Uživatelé tak mohou v rámci služby GTS Pohoda Doma prosurfovat každý víkendový nebo sváteční den 8 hodin, v pracovních dnech pak 4 hodiny, celkem však maximálně 120 hodin měsíčně.

"Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé službu neúměrně zatěžují, může být pro běžné zákazníky někdy problematické se připojit. Alternativní operátoři se také marně snaží dohodnout s Českým Telecomem o paušálním zpoplatnění propojení mezi operátory. Stávající situace je pro nás vzhledem k výši propojovacích poplatků ekonomicky neúnosná," řekl Tomáš Budník, ředitel komerční divize GTS. "Zaváděná regulace je z naší strany dočasná a pokud někoho znevýhodňuje, pak jsou to ti uživatelé, kteří paušální připojení prostě nadměrně užívají. Běžní uživatelé naopak získají zvýšení propustnosti, tedy i rychlosti sítě," dodal Budník.

Uživatelé, kteří s novými podmínkami nesouhlasí, mohou bez udání důvodů od smlouvy odstoupit bez jakékoli penalizace, a to do 30. dubna včetně. Těmto uživatelům bude automaticky vrácen aktivační poplatek.

GTS

Článek ze dne 27. dubna 2004 - úterý