logo itpoint.cz

Uživatelé internetu z jiného úhlu pohledu

GfK Praha se v rámci výzkumu Media Projekt již řadu let věnuje monitorování profilu internetových uživatelů. Kromě základních – každého čtvrt roku aktualizovaných - informací o počtu uživatelů a jejich sociodemografickém profilu, probíhá jednou ročně analýza jejich mediálního chování. Nadstavbový výzkum Data Support poskytuje i údaje o spotřebním chování internetové populace.

GfK Praha se v rámci výzkumu Media Projekt již řadu let věnuje monitorování profilu internetových uživatelů. Kromě základních – každého čtvrt roku aktualizovaných - informací o počtu uživatelů a jejich sociodemografickém profilu, probíhá jednou ročně analýza jejich mediálního chování. Nadstavbový výzkum Data Support poskytuje i údaje o spotřebním chování internetové populace. Výsledkem analýzy za rok 2003 je kromě jiného i přehled skupin, ve kterých je penetrace internetu výrazně vyšší než v celé společnosti.

Kromě známé - Jak vypadá situace v jednotlivých skupinách spotřebitelů ?

Příznivci džusů, zdravé výživy, limonád, žvýkaček a čokolád

Zvýšená péče o sebe sama

Podíl internetových uživatelů v zákaznických skupinách

Orientace na značku

Kulturní aktivity

Internetoví uživatelé mezi čtenáři, posluchači a diváky

Aktuální údaje GfK Praha o penetraci v různých spotřebitelských skupinách jsou vhodným podkladem pro rozhodování o komunikačních kanálech i optimálních způsobech výzkumu. Čím vyšší je zastoupení internetových uživatelů v cílové skupině, tím adekvátnější je využití cenově i časově příznivého internetového výzkumu. 

Poznámka - poslední data, mapující situaci v prvním čtvrtletí tohoto roku, vypovídají o tom, že mezi 100 obyvateli České republiky ve věku 12-79 let je 35 uživatelů internetu.

Zdroj dat: Internet Monitor: Mediální a spotřební chování uživatelů internetu, roční zpráva 2003, GfK Praha
GfK Praha

Článek ze dne 3. června 2004 - čtvrtek