logo itpoint.cz

Věcný záměr zákona o sdílení dat při výkonu veřejné správy

Věcný záměr vychází ze zásady, že v dnešní době už nemají úřady obíhat občané, ale pouze data v elektronické podobě. Pro zajištění spolehlivých údajů se počítá s vytvořením soustavy registrů veřejné správy, které se stanou základními zdroji údajů pro veřejnou správu.

Ministerstvo informatiky připravilo věcný záměr zákona o sdílení dat při výkonu veřejné správy a 28.7. 2004 jej zaslalo vládě k projednání. Věcný záměr obsahuje zásady právní úpravy, přičemž samotné paragrafové znění zákona o sdílení dat ve veřejné správě bude vypracováno až po schválení věcného záměru vládou.

Věcný záměr vychází ze zásady, že v dnešní době už nemají úřady obíhat občané, ale pouze data v elektronické podobě. Pro zajištění spolehlivých údajů se počítá s vytvořením soustavy registrů veřejné správy, které se stanou základními zdroji údajů pro veřejnou správu.

Zamýšlený zákon umožní fyzickým a právnickým osobám neprokazovat správnímu orgánu skutečnosti, které jsou vedeny v některém informačním systému veřejné správy, např. odpadne povinnost podnikatelů k podáním přikládat výpis z obchodního rejstříku, stejně tak jako odpadne povinnost při změně jména nebo trvalého pobytu tuto skutečnost nahlašovat řadě správních orgánů.

Úprava sdílení dat ve veřejné správě přispěje k lepšímu a kvalitnějšímu chodu veřejné správy, což přispěje ke zvýšení rychlosti a efektivity jejího výkonu ve vztahu k občanům.

Sdílení dat - věcný záměr / PDF (334360 bytů) ZDE

MI ČR

Článek ze dne 18. srpna 2004 - středa