logo itpoint.cz

Vedoucí postavení CESNETu v návrhu a provozu zákaznických optických sítí

CESNET je v současnosti pravděpodobně celosvětově nejvýznamnější organizací v oblasti návrhu a provozu zákaznických optických sítí s velkým rozpětím. Je to výsledek asi čtyřletého vývoje podporovaného vysokými školami, Akademií věd a téměř všemi vlastníky nenasvícených optických vláken v České republice.

CESNET je v současnosti pravděpodobně celosvětově nejvýznamnější organizací v oblasti návrhu a provozu zákaznických optických sítí s velkým rozpětím. Je to výsledek asi čtyřletého vývoje podporovaného vysokými školami, Akademií věd a téměř všemi vlastníky nenasvícených optických vláken v České republice.

Současný vývoj sítí národního výzkumu a vzdělávání (NREN) v celém světě směřuje k optickým sítím, které provozují sami zákazníci (zákaznické optické sítě - Customer Empowered Fibre Networks, CEF networks). CESNET se pustil do tohoto vývoje jako jedna z prvních organizací ještě v době, kdy tento směr téměř nikdo nepodporoval: v roce 1999 připravil trasu Praha-Brno (323 km, 2,5 Gbit/s) z pronajatých optických vláken a její provoz zahájil v únoru 2000. Od tohoto data se gigabitové přenosové trasy produkční sítě CESNET2 skládaly nejen z pronajatých nenasvícených vláken zakončených přenosovými zařízeními, jež spravují pracovníci CESNETu, ale i z pronajatých gigabitových přenosových služeb, které spravují telekomunikační operátoři.

Ukázalo se, že z cenových důvodů je rozhodně třeba dát přednost pronájmu temných vláken. Použití vlastních přenosových zařízení navíc přináší velmi důležité nové možnosti při návrhu a správě budoucích sítí, které nabízejí nejen služby typu "best effort", ale i služby potřebné pro aplikace v reálném čase (připojení vzdálených drahých nebo unikátních výzkumných zařízení, vzdálená přítomnost, prostředí pro vzdálenou spolupráci atd.).

Od roku 2002 jsme se intenzivně snažili převést síť národního výzkumu České republiky CESNET2 na temná vlákna. V protikladu k jiným dnešním zákaznickým optickým sítím ve světě jsme se rozhodli významně snížit počet regenerátorů nebo zesilovačů, které se připojují na temná vlákna v terénu v tzv. domcích. Znamená to, že místo běžně užívaných vláknových tras, jejichž segmenty (vzdálenost mezi domky) měří kolem 80 km, použijeme několika velmi dlouhých segmentů o délce asi 150-200 km nebo vláken s jediným segmentem o délce max. asi 300 km. Tato technologie omezující počet segmentů umožňuje snížit provozní náklady a je velmi důležitá při nedostatku personálu vysoce kvalifikovaného v oblasti optiky. V důsledku toho lze upravit architekturu sítě národního výzkumu a vzdělávání (umístění bodů přítomnosti v prostorách univerzit) i dalších zákaznických optických sítí tak, aby byl počet domků v terénu co nejmenší.

Naše pokusy s erbiem dopovanými vláknovými zesilovači (EDFA) provedené v první polovině roku 2002 umožnily zřídit v produkční síti CESNET2 dva okruhy využívající nejmodernější technologie pomocí metody NIL (Nothing-in-Line): okruh Praha-Pardubice o délce 189 km a o něco kratší okruh Praha-Ústí nad Labem, oba s přenosovou rychlostí 1 Gb/s (vyzkoušeli jsme i 2,5 Gb/s). O dosažených výsledcích jsme referovali na konferenci TERENA TNC2002. Koncem roku 2002 měl CESNET pronajato přes 1000 km párů optických vláken. V roce 2003 CESNET zahájil spolupráci s dodavatelem a pomohl mu zřídit optické okruhy první míle.

Přechod produkční sítě CESNET2 na zákaznická nenasvícená vlákna byl z největší části dokončen v roce 2003.

Stav k říjnu 2004 :

Aktuální zatížení okruhů sítě CESNET2 naleznete ZDE a další informace o výzkumu CESNETu v oblasti optických sítí jsou ZDE.

CESNET

Článek ze dne 5. listopadu 2004 - pátek