logo itpoint.cz

Vedoucí pozice společnosti NetScreen v oblasti podnikových firewallů

Ve zprávě METAspectrum, vydané minulý rok v prosinci analytickou společností META Group, byla společnost NetScreen zařazena mezi přední výrobce podnikových firewallů. "NetScreen, relativní nováček na tomto trhu, stále pracuje na vytvoření širšího povědomí o své značce a pověsti, ovšem v oblastech technologie a hodnoty exceluje," uvádějí analytici společnosti META Group ve zprávě.

Ve zprávě METAspectrum, vydané minulý rok v prosinci analytickou společností META Group, byla společnost NetScreen zařazena mezi přední výrobce podnikových firewallů. "NetScreen, relativní nováček na tomto trhu, stále pracuje na vytvoření širšího povědomí o své značce a pověsti, ovšem v oblastech technologie a hodnoty exceluje," uvádějí analytici společnosti META Group ve zprávě.

Za přední výrobce pokládá zpráva ty společnosti, které mají v současné době největší podíl na trhu. Jeho předpokladem jsou špičkové technologické vlastnosti a konzistentní kvalita všech dílčích prvků technologie, ne pouze jedné konkrétní součásti. Kromě toho patří mezi nezbytné podmínky pro dosažení vedoucí pozice vysoká hodnota řešení (tj. rozhodující poměr ceny a možností), vynikající pověst (která je v oblasti zabezpečení vždy důležitá) a jasně definovaný plán do budoucnosti.

Zpráva METAspectrum charakterizuje podnikové firewally jako produkty, které se používají především v tzv. demilitarizované zóně a slouží jako primární rozhraní pro řízení přístupu mezi Internetem, hostovanými a interními počítačovými prostředky organizace. Zároveň mezi ně patří firewally, které se používají v interní síti organizace pro izolaci či ochranu různých systémů, a firewally používané jako rozhraní pro přístup k Internetu v menších, regionálních kancelářích.

Podle zprávy je trh podnikových firewallů vyspělým trhem, který se však zároveň musí dál zdokonalovat. Tento zdánlivý rozpor vychází ze skutečnosti, že po více než pěti letech, kdy prošel obdobími rychlé expanze i konsolidace výrobců, je sice trh firewallů zavedený a má uznávané lídry, přesto si však technologie firewallů stále zachovává značný růstový potenciál.

Výkonovými kritérii společnosti Meta Group jsou hlediska, o která se potenciální zákazník při posuzování produktů na trhu nejvíce zajímá, tedy zejména technické možnosti a cena. Mezi tzv. kritéria přítomnosti na trhu patří další hlediska, která mohou mít pro zákazníka menší význam, ale přesto jsou rozhodující pro úspěch výrobce na trhu. Jedná se zejména o vizi, obchodní kanály a akvizice technologií nebo firem, které vhodně doplňují produktové portfolio. Jak se uvádí ve zprávě, analytici Meta Group při jejím sestavování vycházeli z předpokladu vzájemné závislosti těchto dvou aspektů. To znamená, že aby výrobce uspěl, musel dosáhnout poměrně vysokého hodnocení jak z hlediska výkonu, tak z hlediska kritérií přítomnosti.

"Očekáváme, že míra této vzájemné závislosti se bude v příštích letech postupně zvyšovat," uvádí se ve zprávě. "Technologické vlastnosti a cena budou vždy rozhodujícími kritérii, ale ne vždy mezi nimi budou výrazné rozdíly. Právě proto klademe trochu větší důraz na kritéria přítomnosti na trhu ve srovnání s funkčními možnostmi (55:45). Domníváme se, že technologické vlastnosti se sice budou rozvíjet, ale v blízké budoucnosti se do značné míry vyrovnají."

Celkově analytici očekávají, že stále častější použití firewallů na nejrůznějších místech v organizaci povede k důrazu na řídicí schopnosti, rozsah, homogenitu a celkovou hodnotu souboru řešení. Efektivnost zabezpečení bude také hrát důležitou roli, její význam však může být poněkud snížen vědomím, že použití doplňkových bezpečnostních nástrojů zůstane trvalou nutností. Neustále se také zvyšuje složitost technologické výbavy těchto produktů a současně dochází ke smazávání rozdílů mezi jednotlivými dodavateli, takže nelze přehlížet hodnotu kvalitních služeb technické podpory.

NetScreen Technologies, Inc., je přední technologická firma vyvíjející a vyrábějící integrovaná bezpečnostní řešení, která poskytují operátorům a podnikům požadovanou informační bezpečnost, výkon a nízké náklady na vlastnictví. Řešení společnosti NetScreen nabízejí jednoduchou správu bezpečnostních zařízení a systémů a využívají klíčových bezpečnostních technologií, jako je virtuální privátní síť, ochrana proti útokům na vyvolání odmítnutí služby (DoS), ochrana proti průnikům i preventivní ochrana prostřednictvím firewallu.

NetScreen sídlí v Sunnyvale v americkém státě Kalifornie. Více informací o produktech společnosti NetScreen najdete na Internetu na adrese http://www.netscreen.com.

Produkty společnosti NetScreen distribuuje na českém trhu výhradně firma VUMS DataCom s. r. o.

VUMS DataCom

Článek ze dne 9. března 2004 - úterý