logo itpoint.cz

Víceprezidentem Českého institutu interních auditorů se stal zástupce Českého Telecomu

Vicepresidentem Českého institutu interních auditorů byl na 9. sněmu opětovně zvolen vrchní auditor v interním auditu Českého Telecomu Petr Jurák. Byl zvolen 154 hlasy ze 186 přítomných členů. ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice.

Vicepresidentem Českého institutu interních auditorů (ČIIA) byl na 9. sněmu opětovně zvolen vrchní auditor v interním auditu Českého Telecomu Petr Jurák. Byl zvolen 154 hlasy ze 186 přítomných členů.

ČIIA je profesní organizací sdružující přibližně 800 interních auditorů z více než 250 společností. Je součástí mezinárodních struktur (ECIIA a IIA Inc.). Posláním institutu je prosazování a podpora rozvoje interního auditu v České republice.

Petr Jurák pracuje od roku 1996 ve společnosti Český Telecom. Začínal nejprve v úseku strategických zákazníků jako vedoucí oddělení finančního controllingu a obchodního plánování, později jako manažer interního auditu pro treasury a finanční systémy. Od roku 1998 působí jako vrchní auditor pro finanční funkce a od roku 2001 zároveň i jako zástupce výkonného ředitele pro interní audit.

Je absolventem Fakulty podnikatelské, VUT Brno. MBA ukončil na University of Pittsburgh v USA. Je certifikovaným interním auditorem (CIA) a certifikovaným účetním expertem.

Petr Jurák je členem Mezinárodního institutu interních auditorů (IIA), Komory certifikovaných účetních a Mensy ČR.

 Petr Jurák Petr Jurák je absolventem Fakulty podnikatelské při VUT Brno. Studium na Fakultě podnikatelské ukončil na Faculty of Business and Professional Studies v Doncasteru (UK). Během studia byl předsedou akademického senátu a pracoval jako zástupce ředitele IAESTE Brno. Studium MBA završil na J.M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh v USA. Je certifikovaným interním auditorem (CIA) a certifikovaným účetním expertem.

Pracovní kariéru zahájil ve společnosti Edit, s.r.o. jako manažer pro prodej a marketing. Od roku 1996 pracuje ve společnosti Český Telecom, a.s., nejprve v úseku strategických zákazníků, kdy byl odpovědný za obchodní plánování a finanční controlling, později jako manažer interního auditu pro treasury a finanční systémy, od roku 1998 jako vrchní auditor pro finannční funkce a od roku 2001 současně zástupce výkonného ředitele pro interní audit.

Je viceprezidentem ČIIA, členem Komory certifikovaných účetních ČR a Mensy ČR. Absolvoval několik odborných stáží, projektů a studijních pobytů v zahraničí (USA, Velká Británie, Belgie, Francie, Dánsko). Přednáší na odborných seminářích a konferencích v ČR i zahraničí a publikuje v odborném tisku.

Český Telecom

CO JE ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ ?

Interní audit je v České republice poměrně mladá profese, která se zde ve svém moderním pojetí rozvinula až teprve v polovině devadesátých let minulého století. Zaměřuje se na hodnocení vnitřního kontrolního systému v organizaci tím, že orgánům společností a vrcholovému managementu poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzultace pro efektivní plnění jejich úkolů. Současně s nejnovějšími světovými trendy pak interní audit poskytuje ujištění o tom, že společnost si je vědoma rizik, kterým je vystavena, a zvládá je.

ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ČIIA je národním institutem mezinárodního institutu The Institute of Internal Auditors Inc., který vznikl v USA v roce 1941 a který dnes reprezentuje 70 tis. odborníků z více než 100 zemí.

Český institut interních auditorů působí od března 1995. Má více než 600 členů, jeho nejvyšším orgánem je sněm, který se schází pravidelně každý rok. Činnost Institutu řídí Rada v čele s prezidentem, na jejíž činnost dohlíží tříčlenná kontrolní komise.

ČIIA byl přijat do Evropské konfederace institutů interního auditu (ECIIA), která vyvíjí svou činnost od roku 1982 a v současné době sdružuje 27 zemí z Evropy a z regionu Afriky a Asie, přilehlého ke Středozemnímu moři, dohromady s více než 12 tisíci interními auditory.

ČIIA

Článek ze dne 1. dubna 2004 - čtvrtek