logo itpoint.cz

Výběrové řízení - program eTEN

Evropská komise vyhlašuje výběrové řízení na nezávislé odborníky pro program eTEN. Uchazeči, kteří se chtějí podílet jako odborníci na činnostech eTEN již od 1. ledna 2005, musejí podat přihlášku nejpozději 15. prosince 2004.

Náplň práce spočívá ve vyhodnocování návrhů předložených na základě výzev k předkládání návrhů a přezkoumávání jednotlivých projektů programu eTEN pro období mezi 1. lednem 2005 a 30. červnem 2009.

Přihlášky do výběrového řízení lze podávat přímo Evropské komisi do 31. prosince 2006. Uchazeči, kteří se chtějí podílet jako odborníci na činnostech eTEN již od 1. ledna 2005, musejí podat přihlášku nejpozději 15. prosince 2004.

Komunitární program eTEN je klíčovým nástrojem Akčního plánu Evropské unie eEurope 2005. Program eTEN nabízí celou řadu možností především veřejné správě, ale i podnikatelské sféře a neziskovým organizacím. Hlavním cílem je podpora veřejně prospěšných informačních a elektronických služeb. Program eTEN doplňuje národní programy a politiky členských zemí v oblasti informačních technologií. Hlavní tématické oblasti programu tvoří: eGovernment, eHealth, eInclusion, eLearning, důvěryhodnost a bezpečnost a služby pro malé a střední podniky.

Výzva byla publikována v Úředním věstníku EU, další informace naleznete na stránkách Evropské komise.

MI ČR

Článek ze dne 30. listopadu 2004 - úterý