logo itpoint.cz

Výběrové řízení Evropské agentury pro informační a síťovou bezpečnost

Evropská agentura pro informační a síťovou bezpečnost (ENISA) vyhlašuje výběrové řízení na pozice v poradním orgánu ředitele agentury – Permanent Stakeholders Group (PSG). Přihlášky spolu s CV příslušných reprezentantů a dalšími informacemi je třeba zaslat nejpozději do 15.12. 2004.

Evropská agentura pro informační a síťovou bezpečnost (ENISA) vyhlašuje výběrové řízení na pozice v poradním orgánu ředitele agentury – Permanent Stakeholders Group (PSG).

Skupina PSG by měla být složena z přibližně 30 předních expertů v oblasti informační a síťové bezpečnosti, z čehož dvě třetiny by měli být zástupci dodavatelů ICT (např. telekomunikační operátoři, ISP, CSP, dodavatelé HW a SW apod.), jedna šestina zástupců spotřebitelů (např. sdružení uživatelů internetu, veřejná správa apod.) a jedna šestina zástupců subjektů zabývajících se výzkumem a vývojem (např. v oblasti kryptologie, analýzy a správy rizik apod.).

Přihlášky spolu s CV příslušných reprezentantů a dalšími informacemi je třeba zaslat na adresu infso-enisa-stakeholders@cec.eu.int nejpozději do 15. prosince 2004. Další informace o PSG a přihláškách naleznete v přiloženém dokumentu a na stránkách www.enisa.eu.int.

Dokument ke stažení - Call for interest Stakeholders

MI ČR

Článek ze dne 23. listopadu 2004 - úterý