logo itpoint.cz

Výběrové řízení na Národní program počítačové gramotnosti pro rok 2005

Podpora bude poskytnuta na zajištění výukových míst pro provozování uceleného souboru minimálně 3 navazujících dvouhodinových odborných kurzů-lekcí (minimálně pro 4 osoby, maximálně pro 12 osob), a to vše za účelem získání znalostí při ovládání informačních a komunikačních technologií pro co možná maximální počet občanů. Žádosti je nutné podat nejpozději do 30.11. 2004.

Podpora bude poskytnuta na zajištění výukových míst pro provozování uceleného souboru minimálně 3 navazujících dvouhodinových odborných kurzů-lekcí (minimálně pro 4 osoby, maximálně pro 12 osob), a to vše za účelem získání znalostí při ovládání informačních a komunikačních technologií pro co možná maximální počet občanů.

Cílem je získání základů počítačové gramotnosti, tj. základní znalosti práce s počítačem, s textovým editorem, s e-mailem a s internetem, a zlepšení základní orientace absolventů těchto kurzů ve společnosti při využívání počítačových informací. Při přípravě a provozování jednotlivých kurzů musí být kladen důraz na kvalitativní obsah kurzů, regionální dostupnost výukových míst (pokrytí území České republiky) a časovou dostupnost v odpoledních a večerních hodinách v průběhu celého roku.

Kurzy musí být provozovány na základě jednotné metodiky, kterou vydává Ministerstva informatiky, a která bude k dispozici na internetových stránkách Ministerstva informatiky nebo v tištěné podobě v sídle Ministerstva informatiky od 8. listopadu 2004.

Podpora bude poskytnuta ve výši 417 Kč na 1 posluchače a 1 kurz, pro 1 posluchače max. na 3 různé kurzy. Realizace odborných kurzů je financována z více zdrojů - posluchač uhradí žadateli částku 100 Kč na 1 kurz.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu do podatelny v sídle Ministerstva informatiky v Praze 3,Havelkova 2,a to prostřednictvím České pošty, kurýrní služby nebo osobně,tak aby byla žádost doručena do 30.listopadu 2004 do 15.00 hod.

Podrobné znění výzvy a formulář žádost o dotace naleznete zde :

MI ČR

Článek ze dne 1. listopadu 2004 - pondělí