logo itpoint.cz

Vydávání elektronických podpisů obcím bylo zahájeno

Ministerstvo informatiky vybaví obecní úřady a městské části zdarma elektronickým podpisem. Cílem ministerstva je prosadit využívání elektronické komunikace ve veřejné správě a umožnit obcím plnit povinnosti, které jim ukládá nový správní řád, tedy přijímat elektronická podání, doručovat písemnosti na elektronické adresy, v elektronické podobě vydávat správní akty a provozovat elektronické podatelny.

Ministerstvo informatiky vybaví obecní úřady a městské části zdarma elektronickým podpisem. Cílem ministerstva je prosadit využívání elektronické komunikace ve veřejné správě a umožnit obcím plnit povinnosti, které jim ukládá nový správní řád, tedy přijímat elektronická podání, doručovat písemnosti na elektronické adresy, v elektronické podobě vydávat správní akty a provozovat elektronické podatelny. Objemem nákupu dojde k úspoře v řádech několika milionů korun.

Takzvané kvalifikované certifikáty, které slouží k vytváření elektronického podpisu, budou obecním úřadům vydávány od 31. května do 30. listopadu 2004. Každý obecní úřad může zdarma obdržet jeden elektronický podpis pro jednu konkrétní osobu, která jím bude disponovat (například primátora, starostu, tajemníka nebo zaměstnance pověřeného vedením elektronické podatelny).

Přesný postup, jak o elektronický podpis požádat, bude uveden v dopise ministra všem 6253 obcím, jakož i na Portálu veřejné správy www.portal.gov.cz a na webových stránkách Ministerstva informatiky.

Projekt zajišťuje Ministerstvo informatiky, První certifikační autorita a technický a zkušební ústav TESTCOM. Ministerstvo informatiky na vydání kvalifikovaných certifikátů všem 6253 obcím uvolnilo 3 000 000,- Kč z vlastního rozpočtu. Zatímco běžná cena elektronického podpisu činí 770,- Kč, objemem nákupu dosáhlo ministerstvo u První certifikační autority mimořádně výhodných cenových podmínek.

Jeden kvalifikovaný certifikát nakoupí za 370,- Kč.

MI ČR

Článek ze dne 24. května 2004 - pondělí