logo itpoint.cz

Vyjádření generálního ředitele Tiscali k pokutě Českému Telecomu, kterou mu udělil ÚOHS

Alternativní telekomunikační operátoři nacházejí jen malou útěchu ve zjištění, že Český Telecom zaujímá bezkonkurenční pozici nejpokutovanější společnosti v České republice. Z hlediska Tiscali i dalších alternativních operátorů totiž udělení nové pokuty Telecomu jim nemůže přímo nahradit způsobené škody, stejně jako nic neřeší ani pokuta ve výši 81,7 milionů Kč, kterou Telecom dostal od ÚOHS v únoru za zneužívání svého dominantního postavení na trhu telefonních služeb pro firemní klientelu.

Pan Naveed Gill, generální ředitel společnosti Tiscali Telekomunikace Česká republika, k pokutě udělené Českému Telecomu uvádí :

"Tiscali vítá rozhodnutí ÚOHS v této kauze jako nejnovější potvrzení skutečnosti, že si je regulační orgán dobře vědom pokračujícího a opakovaného zneužívání dominantního postavení a monopolních výhod ze strany Českého Telecomu. Toto rozhodnutí jsme též přivítali jako důkaz toho, že ÚOHS je odhodlán chránit konkurenci na telekomunikačním trhu."

"Ve světle tohoto rozhodnutí očekáváme i výsledek dalších dvou případů, které ÚOHS v současnosti řeší ohledně akcí Českého Telecomu zaměřených proti konkurenci."

"Ovšem bez ohledu na tato rozhodnutí nacházejí alternativní telekomunikační operátoři jen malou útěchu ve zjištění, že Český Telecom zaujímá bezkonkurenční pozici nejpokutovanější společnosti v České republice. Z hlediska Tiscali i dalších alternativních operátorů totiž udělení nové pokuty Telecomu jim nemůže přímo nahradit způsobené škody, stejně jako nic neřeší ani pokuta ve výši 81,7 milionů Kč, kterou Telecom dostal od ÚOHS v únoru za zneužívání svého dominantního postavení na trhu telefonních služeb pro firemní klientelu. Je ironií (a zároveň zneklidňujícím zjištěním), že jediný, kdo má přímý užitek z finančního postihu Českého Telecomu za jeho protikonkurenční činnost, je i nadále majoritní vlastník této společnosti - český stát, jemuž se pokuta platí. Zdá se, že v případě společností s majetkovou účastí státu by bylo spravedlivější, kdyby byly pokuty za aktivity zaměřené proti konkurenci odváděny právě konkurentům, kteří byli takovou činností poškozeni."

"Ale ani kroky českých regulačních orgánů nejsou účinné, když jde o to zarazit protikonkurenční chování Českého Telecomu. Poslední dva roky totiž alternativní operátoři bojují za propojení ADSL, za spravedlivé zpřístupnění místní smyčky, za spravedlivé poplatky za pronajaté linky a velkoobchodní nabídky paušálních poplatků za internetové a telefonní služby – všechny snahy byly dodneška bezvýsledné i přes předpokládanou kontrolu regulačního orgánu."

"V průběhu těchto dvou let, škody způsobené alternativním telekomunikačním operátorům i zákazníkům v důsledku protikonkurenčního chování Českého Telecomu, nepřetržitě narůstají. Jak budou tyto minulé škody napraveny a jak bude možno zabránit škodám budoucím - to jsou dvě otázky, které dnes trápí alternativní telekomunikační operátory v této zemi a kterými by se měla vážně zabývat i česká vláda."

Tiscali

Článek ze dne 10. listopadu 2004 - středa