logo itpoint.cz

Vyjádření Tiscali k šetření ÚOHS

Společnost Tiscali obdržela od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže žádost o spolupráci a pomoc při jeho současném šetření praktik Ćeského Telecomu a.s. týkajících se svazování hlasových kreditů a volných minut s jeho měsíčním paušálem za službu HTS. Podle ÚOHS tato praxe Českého Telecomu "brání rozvoji konkurence a vstupu nových operátorů na trh, rozvoji stávajících alternativních operátorů a ve svém důsledku omezuje možnost spotřebitelů získat co možná nejkvalitnější služby za konkurenční ceny".

Společnost Tiscali obdržela od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) žádost o spolupráci a pomoc při jeho současném šetření praktik Českého Telecomu a.s. (ČTc) týkajících se svazování hlasových kreditů a volných minut s jeho měsíčním paušálem za službu HTS. Podle ÚOHS tato praxe Českého Telecomu "brání rozvoji konkurence a vstupu nových operátorů na trh, rozvoji stávajících alternativních operátorů a ve svém důsledku omezuje možnost spotřebitelů získat co možná nejkvalitnější služby za konkurenční ceny".

Naveed Gill, generální ředitel společnosti Tiscali Telekomunikace Česká republika, komentuje šetření Českého Telecomu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Naveed Gill : "Společnost Tiscali vítá příležitost poskytnout ÚOHS své svědectví týkající se zneužívání dominantního postavení Českého Telecomu na pevné linky tím, že svazuje svou službu HTS s hlasovými kredity a volnými minutami. Český Telecom, a.s. používá tuto praktiku už více než dva roky k podkopávání programu „Volba operátora“ tak, že penalizuje spotřebitele, kteří se rozhodnou využívat služby alternativního operátora. Újma, kterou Český Telecom, a.s. touto praktikou způsobil spotřebitelům a alternativním operátorům je vážná a značná.

Společnost Tiscali v tomto případě obezřetně povzbuzují zásahy ÚOHS, které zřejmě představují významný první krok státních regulačních úřadů k zastavení zneužívání monopolních zdrojů Českého Telecomu a.s., a Tiscali se těší na rychlé rozhodnutí ÚOHS proti ČTc v této věci.

Společnost Tiscali však chce zdůraznit, že tento případ představuje pouze jednu z mnoha oblastí, v nichž Český Telecom zneužil své monopolní zdroje k újmě svých konkurentů a odepřel zákazníkům vybrat si přístup ke konkurenčním telekomunikačním službám.

V posledních dvou a půl letech Český Telecom a.s. rovněž systematicky zneužíval své monopolní postavení k tomu, aby oddálil zavedení přístupu k internetu přes ADSL, zdržoval propojení na bázi ADSL, bránil vytáčenému přístupu k internetu bez paušálu, brzdil uvolnění místní smyčky a vymáhal na svých konkurentech přemrštěné poplatky a podmínky za přístup ke své infrastruktuře a službám. Každé toto zneužití poškodilo alternativní operátory i spotřebitele a zároveň chránilo tržní pozici Českého Telecomu a.s., a proti každému tomuto zneužití by měl ÚOHS provést další zásahy.

Ve světle těchto dlouhodobých zneužití je společnost Tiscali vážně znepokojena četnými aspekty regulačního prostředí českého telekomunikačního sektoru. To, že proti Českému Telecomu byl dokonce nutný i zásah ÚOHS, jasně dokazuje, že existující vládní záruky na zamezení zneužívání jeho monopolního postavení (konkrétně ČTÚ) nebyly účinné a zůstávají neúčinné. Ještě více znepokojivé je to, že současný návrh novely telekomunikačního zákona ještě více narušuje pravomoci ČTÚ.

I když zásahy ÚOHS proti Českému Telecomu a.s. přinášejí zákazníkům a konkurentům Českého Telecomu určitý díl "spravedlnosti", neřeší základní podmínky, které slouží jako překážky konkurence na českém telekomunikačním trhu a nijak nebrání tomu, aby Český Telecom i nadále zneužíval své monopolní zdroje v budoucnosti. Navíc k jakémukoli zásahu ÚOHS proti Českému Telecomu může dojít až poté, co újma Českého Telecomu jeho konkurentům už byla úspěšně dovršena.

Pokud nedojde k rychlému a definitivnímu zásahu odpovědných orgánů české vlády (mezi jinými Ministerstva informatiky, Ministerstva obchodu a telekomunikačního podvýboru parlamentu) na odstranění překážek rozvoje a náležitého fungování konkurenčního telekomunikačního trhu a zabránění dalšího zneužívání monopolních zdrojů Českým Telecomem, je jisté, že újma způsobená tímto zneužíváním spotřebitelům a alternativním operátorům bude pokračovat."

Tiscali

Článek ze dne 11. října 2004 - pondělí