logo itpoint.cz

Vyjádření Tiscali k šetření ÚOHS ohledně možného zneužití dominantního postavení Českým Telecomem

GŘ Tiscali Telekomunikace ČR ve svém komentáři uvádí, že současný stav, kdy Český Telecom váže kredity za volání a volné minuty s měsíčním paušálem za poskytování služeb hlavní telefonní stanice, představuje pouze jednu z celé řady oblastí, ve kterých Český Telecom zneužívá svého monopolní postavení k tomu, aby poškodil svoje konkurenty a znemožnil zákazníkům volbu přechodu ke konkurenčním telekomunikačním službám !

Naveed Gill, generální ředitel Tiscali Telekomunikace Česká republika, ve svém komentáři uvádí, že současný stav (kdy Český Telecom váže kredity za volání a volné minuty s měsíčním paušálem za poskytování služeb hlavní telefonní stanice) "představuje pouze jednu z celé řady oblastí, ve kterých Český Telecom zneužívá svého monopolní postavení k tomu, aby poškodil svoje konkurenty a znemožnil zákazníkům volbu přechodu ke konkurenčním telekomunikačním službám."

Naveed Gill rovněž uvedl, že "každé takové zneužití poškodilo jak alternativní operátory, tak i zákazníky, zatímco chránilo pozici Českého Telecomu na trhu a každé takové zneužití by mělo být předmětem dalšího vyšetřování ze strany ÚOHS."

V dalším dokumentu, který vypracovala společnost Tiscali je uvedena stručná chronologie toho, co Tiscali považuje za zneužívání monopolního postavení Českého Telecomu za několik posledních let. Tato chronologie se zaměřuje na pět klíčových oblastí: rozdělení podílu z příjmů za vytáčený přístup na internet, program volby operátora, ADSL, uvolnění místní smyčky (LLU) a vytáčený přístup na internet za paušální poplatek.

Podle Tiscali byla, a nadále je, strategie Českého Telecomu v těchto oblastech naprosto zřetelná :

Tiscali připravila tyto chronologie jako zdroj informací pro české novináře, kteří se zabývají aktuálním vyšetřováním ÚOHS a problematikou liberalizace telekomunikačního trhu v České republice jako celku. Věříme, že novináři, kteří se teprve začínají tomuto tématu věnovat, shledají tento dokument cenným zdrojem informací. Ti, kteří se již tomuto tématu věnují delší dobu, mohou považovat tento dokument za užitečné retrospektivní shrnutí.

Tiscali

Článek ze dne 25. listopadu 2004 - čtvrtek