logo itpoint.cz

Výsledky dotačního řízení - Národní program počítačové gramotnosti

Ministerstvo informatiky ČR rozhodlo dne 30. 6. 2004 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v roce 2004 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti.

Ministerstvo informatiky ČR rozhodlo dne 30.6. 2004 v souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v roce 2004 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti vyhlášeného dne 1. 6. 2004 jednotlivým žadatelům následovně :

Ministerstvo informatiky ČR jako poskytovatel dotace tak využilo svého práva nerozdělit mezi žadatele celou částku určenou na podporu Národního programu počítačové gramotnosti v roce 2004. Prostředky dosud nerozdělené mohou být poskytnuty v dalším kole dotačního řízení, které bude pravděpodobně vyhlášeno v září 2004.

Ministerstvo informatiky ČR předpokládá vyhlášení dotačního řízení na Národní program počítačové gramotnosti pro příští rok v posledním čtvrtletí roku 2004 tak, aby při rozpočtovém krytí mohl být program realizován od počátku roku 2005.

MI ČR

Článek ze dne 2. července 2004 - pátek