logo itpoint.cz

Výsledky Světového summitu o informační společnosti

Zástupci ze 176 zemí světa dospěli ke shodě nad obsahem širokého spektra otázek, jež souvisí s dalšími možnostmi rozvoje informační společnosti ve světě. Další témata bude nutné v průběhu příprav II. fáze Summitu 2005 v Tunisu ještě dopracovat. Aklamací byly dne 12. prosince 2003 přijaty dokumenty Deklarace zásad a Akční plán WSIS.

Ve dnech 10. - 12. prosince 2003 se v Ženevě uskutečnil Světový summit o informační společnosti – I. fáze. Summitu se zúčastnila 14-ti členná oficiální delegace ČR, vedená místopředsedou vlády Petrem Marešem. Ministerstvo informatiky zastupovala náměstkyně ministra Dana Bérová.

Summitu WSIS a jeho doprovodných akcí se zúčastnilo celkem 11 047 účastníků, z toho 514 zástupců z tzv. Business Community, dále 3 310 zástupců z nevládních organizací a další. Zástupci ze 176 zemí světa dospěli ke shodě nad obsahem širokého spektra otázek, jež souvisí s dalšími možnostmi rozvoje informační společnosti ve světě. Další témata bude nutné v průběhu příprav II. fáze Summitu 2005 v Tunisu ještě dopracovat. Aklamací byly dne 12. prosince 2003 přijaty dokumenty Deklarace zásad a Akční plán WSIS.

Akční plán (čl. 6) definuje konkrétní rozvojové cíle, které by měly být dosaženy do roku 2015 a doporučuje je sledovat v rámci jednotlivých národních programů. Cíle se především týkají vytvoření obecné a široké dostupnosti základní telekomunikační infrastruktury, rozšíření nezbytných znalostí pro používání prostředků ICT, vytvoření pracovní skupiny (WG) OSN k posouzení dalších konsensuálních kroků při zvažování mezinárodní správy internetu, vytvoření nových podmínek pro práci s internetem tak, aby bylo možné využívat všechny světové jazyky a úsilí o to, aby více než polovina obyvatelstva ve světě měla přístup k informačním a komunikačním technologiím.

Dalšími významnými okruhy Summitu WSIS 2003 byly: problematika svobody projevu na celosvětové síti a naznačení cesty k vytvoření pravidel pro přístup k informacím v souvislosti s informačními technologiemi. Ze systémového hlediska jde o hledání dalšího postupu, který umožní řešit klíčový problém "digital divide", celosvětově nerovnoměrného přístupu k informačním technologiím.

V závěrečném projevu generální tajemník Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) Yoshio Utsumi označil Summit WSIS 2003 za úspěšný. Dále konstatoval, že organizační princip pořádání podobných celosvětových akcí ve 2 fázích se osvědčil, přičemž Summit 2005 II. fáze v Tunisu bude chápán jako kontrolní ve smyslu naplňování cílů Deklarace a realizování dohodnutých opatření a systémových kroků podle Akčního plánu WSIS.

Vzhledem k tomu, že některé části přijatých dokumentů jsou výsledkem značných kompromisů, teprve další vývoj potvrdí, nakolik bude naplňování Akčního plánu úspěšné. Účast občanských společností, soukromých a obchodních společností je hodnocena jako první pozitivní test akcí nového typu tzv. "multistakeholders" (zapojení všech zainteresovaných partnerů) na tomto Summitu WSIS.

Ministerstvo informatiky (resp. informační a koordinační meziresortní komise MI pro WSIS) je odborných gestorem a koordinátorem účasti ČR na Summitu WSIS také pro II. fázi. Hostitelskou zemí Summitu II. fáze byl VS OSN pověřen Tunis. Tuniský národní koordinační úřad uspořádá v první polovině roku 2004 přípravné celosvětové zasedání pro WSIS - II. fáze.

Cílem bude dohodnout se na struktuře procesu přípravy Summitu 2005 a provést první kontrolní posouzení naplňování záměrů a úkolů založených v Akčním plánu WSIS. Z iniciativy pražského Zastupitelského úřadu Tunisu se dne 5. ledna 2004 na Ministerstvu informatiky uskutečnila první konzultace k realizaci výstupů Deklarace a Akčního plánu WSIS a k organizačnímu zajišťování II. fáze tuniskými pořadateli.

MI ČR

Článek ze dne 12. ledna 2004 - pondělí