logo itpoint.cz

Využívání informačních a komunikačních technologií v našich ekonomických subjektech podnikatelského sektoru

Používání ICT je považováno za kritický faktor podílející se na konkurenceschopnosti a tím i výkonnosti národních ekonomik, a to jak na podnikové tak národohospodářské úrovni. Téměř stoprocentní vybavení počítači (96 %) lze konstatovat v případě firem s více než deseti zaměstnanci. Pokud se jedná o připojení k internetu disponuje jím kolem 90 % firem a vlastní webové stránky mají dvě třetiny těchto subjektů (64 %).

Využívání informačních a komunikačních technologií - podnikatelský sektor

Míra rozšíření a především pak způsob využití moderních informačních a komunikačních technologií a na ně navazujících procesů (dále jen ICT) ve stále větší míře ovlivňuje chod, řízení, rozhodování, organizaci i způsob práce, (obecně) celkové podnikání ekonomických subjektů. Používání ICT je považováno za kritický faktor podílející se na konkurenceschopnosti a tím i výkonnosti národních ekonomik, a to jak na podnikové tak národohospodářské úrovni. Tyto technologie za předpokladu jejich efektivního nasazení a využívání jsou považovány za významný zdroj podílející se na růstu tvorby vyšší přidané hodnoty na zaměstnance, které by měly pomoci českým firmám stát se mezinárodně konkurenceschopnými společnostmi.

Výsledky statistických šetření ČSÚ a zemí EU o využívání ICT v podnikatelském sektoru

Tento dokument je zpracován jako podklad pro tiskovou konferenci "Počítače a internet v české společnosti" a je jedním z prvních souhrnných materiálů ČSÚ charakterizujících využívání moderních informačních a komunikačních technologií a na ně navazujících procesů ekonomickými subjekty podnikatelského sektoru v ČR v období 2000 - 2002 pomocí zjištěných statistických údajů (na tomto místě naleznete formulář "Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií za rok 2003", který je používán pro šetření v podnikatelském sektoru v letošním roce a jehož výsledky budou zveřejněny na konci roku 2004 v publikaci "Výsledky šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v roce 2003", a to i v mezinárodním srovnání. Dokument navazuje jednak na publikaci ČSÚ "Výsledky šetření o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování v podnikatelském sektoru v roce 2002" ( ZDE ), která vyšla v edici SI na začátku tohoto roku 2004 a na příspěvek, kterým byly zveřejněny základní výsledky pilotního šetření ICT 5-01 v prvním pololetí roku 2003 v souborné publikaci Statistické analýzy 2/2002 pod názvem "Informační a komunikační technologie v českém podnikatelském sektoru v letech 2000 a 2001".

Hlavní zjištění

Téměř stoprocentní vybavení počítači (96 %) lze konstatovat v případě firem s více než deseti zaměstnanci. Pokud se jedná o připojení k internetu disponuje jím kolem 90 % firem a vlastní webové stránky mají dvě třetiny těchto subjektů (64 %). V používání webových stránek a internetu se řadíme spíše k lepším zemích EU, zhruba jsme na úrovni Rakouska. S počítačem pracuje v našich firmách a podnicích zhruba kolem jedné třetiny všech zaměstnanců (35 %) a připojení k internetu má přibližně jedna pětina (21 %) z nich. Zajímavé je elektronické obchodování, u kterého jsme zjistili, že přes internet podalo elektronickou objednávku (nakoupilo) v roce 2002 kolem tří desetin firem a obdrželo elektronickou objednávku (prodalo) zhruba jedna čtvrtina firem. V tomto případě jsme zcela na úrovni zemí EU.

Podíl ekonomických subjektů s deseti a více zaměstnanci v ČR a státech EU s připojením k internetu, broadbandem, prezentací na webových stránkách a používajících intranet a extranet / 2003

Podíl ekonomických subjektů v ČR s 10 a více zaměstnanci majících vlastní webové stránky dle odvětví, 2001 - 2002 (na celkovém počtu ekonomických subjektů resp. na počtu těch majících připojení k internetu)

Další detaily naleznete ZDE.

ČSÚ

Článek ze dne 31. srpna 2004 - úterý