logo itpoint.cz

Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě - e-Government

Jedním ze základních cílů používání informačních a komunikačních technologií veřejnou správou, je nabídnout občanům a firmám profesionálnější, rychlejší a méně komplikované služby. Z 245 institucí (všechny ústřední orgány státní správy) zahrnutých do webového průzkumu veřejné správy mají všechny vlastní webovou stránku a kontaktní e-mailovou adresu. Webové stránky úřady využívají především k poskytování informací pro občany a firmy, méně k poskytování on-line služeb.

Jedním ze základních cílů používání informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) veřejnou správou, je nabídnout občanům a firmám profesionálnější, rychlejší a méně komplikované služby. Úlohou Českého statistického úřadu je, kromě jiného, sledovat využívání a rozvoj ICT ve veřejné správě. Jako hlavní zdroj informací o využívání ICT veřejnou správou slouží dotazníkové šetření o využívání ICT vládními institucemi, které ČSÚ realizuje jako pravidelné roční šetření od roku 2003 (první výsledky na podzim 2004, které budou zveřejněny v publikaci "Výsledky šetření o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě v roce 2003". Dalšími zdroji informací jsou šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci, šetření o využívání ICT a elektronického obchodování v podnikatelském sektoru a průzkum webových stránek 2004.

V příspěvku pro tiskovou konferenci "Počítače a internet v české společnosti" (ZDE) jsou prezentovány aktuální statistické údaje o využívání internetu úřady veřejné správy k poskytování informací a služeb občanům a ekonomickým subjektům a údaje o využívání internetu občany a ekonomickými subjekty ve vztahu k veřejné správě. Údaje pocházejí ze zdrojů Českého statistického úřadu, především z průzkumu webových stránek úřadů veřejné správy, ze šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci a ze šetření o využívání ICT a elektronického obchodování v podnikatelském sektoru. Údaje z webového průzkumu jsou za únor 2004. Údaje o využívání internetu občany ve vztahu k veřejné správě jsou za rok 2003. Údaje o využívání internetu ekonomickými subjekty ve vztahu k veřejné správě jsou za rok 2002.

Hlavní zjištění

Možno konstatovat, že z 245 institucí (všechny ústřední orgány státní správy, krajské úřady a obce s rozšířenou působností) zahrnutých do webového průzkumu veřejné správy mají všechny vlastní webovou stránku a kontaktní e-mailovou adresu. Webové stránky úřady využívají především k poskytování informací pro občany a firmy, méně k poskytování on-line služeb. Ze všech ekonomických subjektů s 10 a více zaměstnanci v ČR využívá internet k vyhledávání informací na stránkách veřejné správy 66,7 % a ke stažení formulářů z webových stránek úřadů 56,7 % (údaje za rok 2002). U jednotlivců je situace horší. Pouze jedna osmina uživatelů internetu využívá internet ve vztahu k veřejné správě.

Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě / PDF - ZDE.

ČSÚ

Článek ze dne 27. srpna 2004 - pátek