logo itpoint.cz

Výzva k obsazení odborné skupiny IDABC

Ministerstvo informatiky vyzývá zájemce o zařazení do seznamu odborníků pro obsazení odborné skupiny k zaslání svých přihlášek (nominací). Přihlášky budou přijímány do 15. září 2004 do 16.00 hod. Program IDABC je aktivita EU v oblasti pan-evropských elektronických služeb veřejné správy, která je upravena Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady EU č. 2004/387/ES.

Ministerstvo informatiky vyzývá odborníky, z veřejného i soukromého sektoru, se zkušenostmi z realizace projektů ICT, zejména ve veřejné správě, ke spolupráci v oblasti služeb infrastruktury (projektů) IDABC.

Cílem ministerstva je vytvořit odbornou skupinu pro služby infrastruktury programu Evropské unie IDABC. Služby infrastruktury IDABC se zabývají různými oblastmi ICT řešení ve veřejné správě (např. komunikační infrastruktura, bezpečnost, standardizace, XML schémata a OSS). Úkolem odborné skupiny bude asistovat ministerstvu při přípravě podkladů souvisejících s těmito službami pro jednání řídících a pracovních orgánů programu IDABC.

Ministerstvo informatiky ČR vyzývá zájemce o zařazení do seznamu odborníků pro obsazení odborné skupiny k zaslání svých přihlášek (nominací). Přihlášky budou přijímány do 15. září 2004 do 16.00 hod. Přihlášky lze podávat osobně v podatelně nebo zaslat doporučenou poštou na adresu ministerstva, v obálkách označených "Výzva IDABC – NEOTEVÍRAT". Úplné znění výzvy je k dispozici v sekretariátu odboru koncepcí a mezinárodní spolupráce (Erika Křemenová, tel: 221 008 527) v pracovních dnech od 9.00 – 16.00 hod.

Program IDABC je aktivita EU v oblasti pan-evropských elektronických služeb veřejné správy, která je upravena Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady EU č. 2004/387/ES ze dne 21. dubna 2004 o interoperabilním dodávání pan-evropských elektronických služeb veřejné správy správním orgánům, podnikům a občanům (IDAbc).

Úplné znění výzvy naleznete ZDE.

MI ČR

Článek ze dne 24. srpna 2004 - úterý