logo itpoint.cz

Výzva k předkládání projektů v rámci programu Safer Internet Action Plan

Až do 29. října 2004 do 17 hod. mohou zájemci předkládat projekty zaměřené na samoregulaci a etické kodexy a dále projekty, které je možné předkládat v rámci schématu pro kontinuální předkládání projektů.

Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání projektů v rámci programu Akční plán pro bezpečnější internet.

Až do 29. října 2004 do 17 hod. mohou zájemci předkládat projekty zaměřené na samoregulaci a etické kodexy a dále projekty, které je možné předkládat v rámci schématu pro kontinuální předkládání projektů (vytváření evropské sítě tzv. hotlines a budování povědomí vytvářením národních uzlů).

Více informací - příručku pro navrhovatele, modelový kontrakt, aktuální pracovní program apod. naleznete na stránkách EU věnovaných programu Safer Internet - ZDE.

MI ČR

Článek ze dne 20. srpna 2004 - pátek