logo itpoint.cz

Web of Knowledge nabízí on-line přístup k tisícům informačních zdrojů

On-line přístup k tisícům informačních zdrojů z celého světa poskytuje projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Multilicence na vstup do Web of Knowledge (WoK), jehož administrátorem se stalo sdružení CESNET. Po dobu pěti let (2004 - 2008) je projekt řešen v rámci konsorcia Akademie věd ČR, většiny českých vysokých škol a nejvýznamnějších tuzemských knihoven.

On-line přístup k tisícům informačních zdrojů z celého světa poskytuje projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Multilicence na vstup do Web of Knowledge (WoK), jehož administrátorem se stalo sdružení CESNET. Po dobu pěti let (2004 - 2008) je projekt řešen v rámci konsorcia Akademie věd ČR, většiny českých vysokých škol a nejvýznamnějších tuzemských knihoven.

Hlavním řešitelem projektu je PhDr. Ivana Kadlecová, ředitelka Knihovny Akademie věd ČR. WoK spojuje pod jeden portál dva předchozí projekty - Velkoplošná multilicence na přístup do databáze Web of Science a Multilicence na databázi Journal Citation Reports. Přístup do WoK mají členové konsorcia, které zůstává otevřeno i dalším (pouze neziskovým) institucím, jež mají zájem do něj vstoupit. Administrátor projektu - sdružení CESNET - ponese odpovědnost za uzavírání smluv a za finanční spoluúčast tzv. spolupříjemců. Kromě toho bude zajišťovat správu českého serveru po dobu trvání projektu.

Prostřednictvím portálu WoK, který je produktem firmy Thomson ISI z americké Philadelphie, získávají uživatelé na adrese www.wos.cz on-line přístup k bibliografickým informačním zdrojům Web of Science a Journal Citation Reports.

Web of Science poskytuje přístup do vysoce kvalitních databází s informacemi o článcích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích.

Jeho prostřednictvím lze využít následující informační zdroje :

Knihovna Akademie věd ČR byla zřízena usnesením 5. plenární schůze Vládní komise pro zřízení ČSAV ze dne 26. května 1952 s účinností od 1. ledna 1953 a ve smyslu § 18 odst. 2 zákona ČNR č. 283/1992 Sb., pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Účelem zřízení je provozování knihovnických, informačních a reprografických služeb ústavům AV ČR, vysokým školám a ostatním uživatelům ve sféře vědy a výzkumu, řešení informační infrastruktury pro výzkum, zpracování historické retrospektivy vzácných fondů. ( Více na www.lib.cas.cz )

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR za účelem provozování národní sítě pro vědu a výzkum. Je financováno z prostředků Rady vlády pro vědu a výzkum a svých členů. V současné době provozuje národní gigabitovou síť CESNET2 a spolupracuje s Kanadou, Nizozemím a USA na budování globální lambda sítě GLIF (Global Lambda Integrated Facility). Díky aktivitám ve výzkumu v oblasti telekomunikačních a internetových technologií je sdružení CESNET zástupcem České republiky v evropském projektu GÉANT, na jehož realizaci se aktivně podílí.

CESNET

Článek ze dne 23. září 2004 - čtvrtek