logo itpoint.cz

Žádost APVTS o přeřazení internetových služeb do snížené sazby DPH - důvodová zpráva

V důsledku Novely Zákona o dani z přidané hodnoty byly s platností od 1. ledna 2004 přeřazeny telekomunikační služby (včetně internetových služeb) ze snížené sazby DPH do sazby základní. Tj. došlo k reálnému zvýšení ceny pro koncového zákazníka o 16,2 %. Toto již přijaté rozhodnutí, zejména v souvislosti s internetovými službami, vnímáme jako nešťastné, bránící rozšíření využívání internetových služeb v České republice, které by měly být naopak finančně dostupné pro všechny ...

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), která sdružuje provozovatele pevných telekomunikačních sítí a poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb předkládá poslancům a poslankyním Poslanecké sněmovny ČR ke zvážení návrh, aby v připravovaném Zákoně o dani z přidané hodnoty byly internetové služby přeřazeny ze základní sazby daně z přidané hodnoty ve výši 22 % do snížené sazby.

V důsledku Novely Zákona o dani z přidané hodnoty byly s platností od 1. ledna 2004 přeřazeny telekomunikační služby (včetně internetových služeb) ze snížené sazby DPH do sazby základní. Tj. došlo k reálnému zvýšení ceny pro koncového zákazníka o 16,2 %. Toto již přijaté rozhodnutí, zejména v souvislosti s internetovými službami, vnímáme jako nešťastné, bránící rozšíření využívání internetových služeb v České republice, které by měly být naopak finančně dostupné pro všechny. Pevně věříme, že je stále možné přehodnotit toto rozhodnutí, a proto se na Vás obracíme se žádostí, aby v nově připravovaném Zákoně o dani z přidané hodnoty byla na internetové služby uplatněna výjimka, na jejímž základě budou internetové služby přeřazeny zpět do snížené sazby DPH.

V této důvodové zprávě si dovolujeme připojit konkrétní argumenty podporující náš požadavek :

ZÁKLADNÍ ARGUMENTY

Rozvoj užívání Internetu v ČR se po změně sazby DPH výrazně zpomalí

Postoj APVTS

Situace v České republice

Země

Sazba DPH

Rakousko 20 %
Belgie 21 %
Itálie 20 %
Dánsko 25 %
Finsko 22 %
Švédsko 25 %
Velká Británie 17,5 %
Německo 16 %
Řecko 18 %
Portugalsko 19 %
Španělsko 16 %
Lucembursko 15 %
Nizozemí 19 %
Francie 19,6
Irsko 21 %
ČR 22 %
Průměr EU 19,6 %

Situace na českém telekomunikačním trhu

Pozn. - Za internetové služby, u kterých požadujeme uplatnění výjimky, považujeme veškeré druhy připojení k internetu a veškeré služby s těmito druhy připojení k internetu přímo související.

APVTS

Článek ze dne 28. ledna 2004 - středa