logo itpoint.cz

Zajímavé informace v souvislosti se zveřejněním hospodářských výsledků Českého Telecomu za rok 2003

Kromě suchých čísel, uvedených v oficiální zprávě, jsou zajímavé i další informace, které v této souvislosti také zazněly. Telecom již uvádí v přehledu linek mimo 3,6 miliónu pevných linek také 4,2 aktivních SIM karet ve vlastní skupině, rozumějme tedy Eurotelu Praha s.r.o. Dle uváděných podílů na trhu mobilní komunikace si druhý T-Mobil udržuje v posledních 2 letech stabilních 37 %. Třetí vzadu Oskar svůj podíl zvyšuje tedy zejména na úkor Eurotelu.

Generální ředitel již uvádí v přehledu linek Telecomu mimo 3,6 miliónu pevných linek také 4,2 aktivních SIM karet ve vlastní skupině, rozumějme tedy Eurotelu Praha s.r.o. Dle uváděných podílů na trhu mobilní komunikace si druhý T-Mobil udržuje v posledních 2 letech stabilních 37 %. Třetí vzadu Oskar svůj podíl zvyšuje tedy zejména na úkor Eurotelu. Samozřejmě to neznamená, že by zákazníci Eurotelu přecházeli houfně k Oskarovi, jde jen o tržní podíly. V podstatě musel T-Mobil vynaložit na udržení stabilního procenta nemenší úsilí než Oskar na svůj růst.

Nejzajímavějším údajem je uváděný jednorázový odpis aktiv - impairment ve výši 9,9 mld. korun v důsledku nepřiměřeného regulačního prostředí. Telecom tak jakoby státu vystavil účet za omezení vyplývající z činnosti jeho regulačních úřadů - ČTÚ a ÚOHS.

Podle ředitele Telecomu Gabriela Berdára jsou požadavky těchto institucí často v rozporu. Zejména má jít o regulaci paušálních poplatků za pevnou linku, kde ÚOHS požaduje jejich rozvázání, aby nedocházelo ke křížovému financování.

Trnem v oku jsou také údajně přeregulované a tedy patrně příliš nízké ceny za propojení. Tyto dvě kategorie cen se mají nejvýraznějším způsobem podílet na zmíněné finanční ztrátě. Při stanovování těchto cen sice regulátor pracuje s dohodnutými modely výpočtu, údajně však do něj nedosazuje údaje, které Český Telecom dodal.

Telefonie

Článek ze dne 27. února 2004 - pátek