logo itpoint.cz

Zákazníci oceňují konference o službách VPN

Současní i potenciální zákazníci společnosti Nextra Czech Republic oceňují konference o službách virtuálních privátních sítí (VPN). Tyto konference pořádá Nextra Czech Republic pravidelně několikrát do roka. Zatím poslední akce byla určena pro zákazníky z řad finančních, obchodních a logistických firem - jejím hlavním tématem byla bezpečnost sítí VPN.

Současní i potenciální zákazníci společnosti Nextra Czech Republic oceňují konference o službách virtuálních privátních sítí (VPN). Tyto konference pořádá Nextra Czech Republic pravidelně několikrát do roka. Zatím poslední konference se konala na konci června v Praze a byla určena pro zákazníky z řad finančních, obchodních a logistických firem. Jejím hlavním tématem byla bezpečnost sítí VPN.

Účastníci VPN konference ocenili především praktické ukázky přímo v sále. Specialisté Nextra Czech Republic nejdříve demonstrovali zákazníkům funkcionalitu celého systému a poté názorně předvedli konkrétní výhody tohoto řešení, např. vliv prioritizace u VPN při spuštění hlasové komunikace. "Nastavením prioritizace umíme zvýhodnit klíčový provoz zákazníka, například komunikaci client-server na úkor méně důležitých služeb, jako je FTP, WWW apod.," vysvětluje František Mikeš, produktový ředitel Nextra Czech Republic.

"Praktická ukázka prezentovaného řešení měla velký význam pro rozhodování při výběru našeho řešení," říká David Dobiáš, ředitel společnosti Computer System. "VPN konference byla přínosem pro potenciální uživatele VPN technologií, seznámila nás s bezpečnostními a technickými možnostmi těchto řešení," říká o konferenci další z účastníků, Libor Beneš ze společnosti GECO Tabak.

Další konferenci o VPN bude Nextra Czech Republic pořádat na podzim.

O službách VPN

Nextra

Článek ze dne 4. srpna 2004 - středa