logo itpoint.cz

Zákon o elektronických komunikacích schválen vládou

Zákon nahradí současný zákon telekomunikační zákon a do českého právního řádu transponuje nový regulační rámec EU. Zákon rozšiřuje a sjednocuje předmět regulace oproti dřívějším telekomunikacím na šířeji pojatou oblast elektronických komunikací, přičemž řadu rozhodovacích postupů zjednodušuje a zvětšuje prostor pro konkurenci. Účinnost zákona se předpokládá od 1.1. 2005.

Vláda 1. září 2004 schválila na návrh ministra informatiky zákon o elektronických komunikacích.

Zákon nahradí současný zákon telekomunikační zákon a do českého právního řádu transponuje nový regulační rámec EU. Zákon rozšiřuje a sjednocuje předmět regulace oproti dřívějším telekomunikacím na šířeji pojatou oblast elektronických komunikací, přičemž řadu rozhodovacích postupů zjednodušuje a zvětšuje prostor pro konkurenci.

Zákon se vztahuje na všechny operátory provozující veřejné telefonní a datové sítě včetně provozovatelů kabelových televizí a rovněž digitálního vysílání.

Regulaci trhu podle návrhu zákona vykonává nezávislý Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který je odpovědný za „každodenní regulaci“. Po odborné stránce řídí ČTÚ pětičlenná rada v čele s předsedou, která rozhoduje o zásadních záležitostech regulace a řeší odvolání. Statutárním orgánem úřadu je předseda. Všechna regulační rozhodnutí mohou být přezkoumána soudem. Ministerstvo informatiky je podle návrhu odpovědné za stanovení priorit politiky státu v oblasti elektronických komunikací.

Na rozdíl od stávajícího regulačního rámce bude regulace podle navrženého nového zákona o elektronických komunikacích pružnější a rychlejší. Regulační opatření budou od samého počátku zaměřena na dominantní operátory nebo podniky s „významnou tržní silou“, zatímco konkurenci je poskytována, v souladu s relevantními směrnicemi EU, definovaná ochrana a podpora. S cílem usnadnit vstup na trh a umožnit rozvoj nových sítí a služeb je zrušen dosavadní licenční systém a jsou zjednodušena pravidla a podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací. Výkon činnosti nebude podléhat živnostenskému zákonu, ale pouze registraci u ČTÚ.

Koncepce univerzální služby jako zajištění poskytování vymezeného souboru služeb, které musí být ve stanovené kvalitě dostupné na celém území státu všem uživatelům za přijatelnou cenu, zůstává zachována. Každá dílčí služba však bude moci být poskytována jiným subjektem, navíc nikoliv nutně na celém území státu (dnes je to jeden subjekt Český Telecom). Pro zajištění univerzální služby bude regulační úřad vypisovat výběrová řízení. Ztráta z provozování univerzální služby bude hrazena z účtu univerzální služby, do kterého budou přispívat všechny podnikatelské subjekty v oblasti elektronických komunikací. Hospodaření s účtem bude veřejné.

Předpokládá se zachování zvýhodnění sociálně slabých nebo těžce zdravotně postižených občanů. Mezi úplné novinky patří mimo jiné i to, že zákon zavadí přenositelnost čísel i pro mobilní sítě.

Po schválení vládou bude zákon nyní projednáván v dalším legislativním procesu v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Účinnost zákona se předpokládá od 1.1. 2005.

Návrh zákona o elektronických komunikacích ( PDF / 594961 bytů) ZDE.

MI ČR

Článek ze dne 2. září 2004 - čtvrtek

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů